COO ve Görevleri / COO and Tasks


Yazan: Serkan Uygur

COO ve Görevleri  /  COO and Tasks

CEO = (Chief Executive Officer) : İcra kurulu başkanı

CIO = (Chief Information Officer) : Bilgi sistemleri grubu başkanı

CTO = (Chief Technology Officer) : Teknolojiden sorumlu başkan

CISO = (Chief Information Security Officer) : Bilgi güvenliğinden sorumlu başkan

CFO = (Chief Financial Officer) : Finans grubu başkanı

CLO = (Chief Legal Officer) : Hukuk grubu başkanı

CGO = Chief Growth Officer) : Genişlemeden sorumlu başkan

COO = (Chief Operations Officer) : Operasyonlardan sorumlu başkan

CMO = (Chief Marketing Officer) : Pazarlama ve satış grubu başkanı

CAO = (Chief Advertisement Officer) : Reklam ve medya grubu başkanı

İcra Kurulları

Birden fazla şirketin faaliyet gösterdiği büyük yapılarda, holding merkezlerinde bulunurlar.

Genel müdürlerden daha fazla yetki ve sorumlulukları vardır.

Her şirketin;

 • Genel müdürü,
 • Finans direktörü,
 • Bilgi sistemleri müdürü,
 • Pazarlama-satış müdürü,

icra kuruluna karşı sorumludurlar ve bağlı bulundukları grup başkanına raporlama yaparlar.

 • CIO,
 • CTO,
 • CISO.

Farklı sektörlerde ve farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren onlarca şirket, CIO, CTO, CISO görev yapar.

Bazı holdinglerde; CIO tek başına icra kurulunda bulunur,

 • Bilgi sistemleri müdürleri
 • Alt takımlar

faaliyet gösterir.

CIO’ lar CEO’ ların sağ kolu görevindedir ve büyük sorumlulukları vardır.

Çünkü, şirketler artık bilgi sistemlerinin hayati bir öneme sahip olduklarını, büyümek ve pazardaki yerini korumak için bilgi ve teknolojinin iyi yönetilmesi gerektiğinin farkına varmışlardır.

İcra Kurulunun Görev ve Sorumlulukları;

 • Şirketin hedef ve politikalarını tanımlamak ve yönlendirmek.
 • Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak yaratmak.
 • Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda yeni ürün, hizmet ve pazarları tespit etmek.
 • Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek.
 • Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından yürütülmesini sağlamak.
 • Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek.
 • Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması, stratejik hedef ve politikaları belirlemek.
 • Tüm şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunca denetlemek.

COO Görevleri;

 • Başkan ve CEO, yokluğunda, COO organizasyona başkanı etmek.
 • Yönetim kurulu Program Komitesi için birincil personel desteği sağlar
 • Fiziksel talep çalışma koşulları gerektirir.
 • Hem ofis hem de doğrudan hizmet ortamlarında çalışma.
 • İş stresli ve hızlı tempolu olabilir.
 • Esnek saatlerde çalışan olması gerekir.
 • Bir çok zaman seyahat eder.
 • Düşük maliyetli ve verimli işlemleri sağlamak
 • Özel projeler ve işlemleri en iyi duruma getirmek.
 • Planları işler hale getirip, optimum çalışmayı sağlamak.
 • Üretim planlama ve kapasite kullanımı denetlemek
 • Süreç verimliliği ve tesis makine ve personel verimliliğini sürekli iyileştirmek
 • Etkin stok ve malzeme yönetimi düşük maliyetli tedarik sağlamak
 • Çalışanlar arasındaki sinerjiyi maksimize etmek.
 • Stokları en aza indirmek ve tedarik denetleme
 • Grup çapında altyapı ve güvenliği artırmak.
 • Bunların uygulanması izlemek, girişimleri desteklemek.
 • Geliştirmek ve sürekli geliştirmek.
 • Mükemmellik ekibi kurmak ve yönetmek
 • Verimli bilgi transferi ve bölümler arasında paylaşımda beceri sağlamak.
 • İşlerin genişletilmesinden sorumlu
 • Şirket stratejisi ve yıllık iş planı desteklemek
 • Aktif katılım
 • Stratejik projeleri planlama
 • Yıllık strateji ve iş planı için katkıda bulunmak
 • Piyasada ilgili Strateji için seçilen Pazar kombinasyonlarda stratejik satın almalar için analiz.
 • Her yıl güncelleştirilecek bir köken stratejisi geliştir.
 • Büyüme fırsatları yatırım getirisini maksimize etmek,
 • Uluslararası portföy değerlendirmek
 • Yaşam döngüsü boyunca Ortaklarla işbirliğini en üst düzeye getirmek.
 • Ticari düzeyde döner sermayeye ulaşmak.
 • Dönemsel raporlar.
 • Yatırım performansına danışmanlık sağlar.
 • Yeni fırsatlar, nakit akışı tahminleri yürütür.
 • Danışmanlar ve ortaklara randevu ayarlar.
 • Şirket kurumsal gereksinimleri doğrultusunda kaynakları danışmanları hızla tüm ilgili işlem sözleşmelerini düzenler.
 • Şirket ortak girişim veya diğer formları katılımı temsil eder
 • Potansiyel ortakları, uluslararası kuruluşlar ve küresel ortakları yatırımcılar ile paydaş yönetimi ile görüşür toplantı yapar.
 • Etkili yönetim ve raporlama işlemlerini sağlamak
 • Müşteri beklentilerini yönetmek ve bölümler arasında entegrasyon fırsatları belirlemek

Son yıllarda COO ları daha sık göreceğiz ve rastlayacağız.

Değişen hayat koşulları, firmaları düşüncede inovasyona itip, görev dağılımının ve müşteri ihtiyaç ve isteklerin bölümlendirilmesi ile gerçekleşecektir.

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin