Halkla İlişkiler’in tanımı ve Halkla İlişkiler danışmanının verdiği hizmetler


Yazan: Berfin Şen

“Halkla ilişkiler, bir kuruluş ile kamuları arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve işbirliği hatlarının kurulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan; sorunların ve konuların yönetimini içeren; yönetimin kamuoyundan haberdar olmasına ve kamuoyuna yanıt vermesine yardımcı olan; yönetimin kamu yararına hizmet etme sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan; yönetimin değişimi takip etmesine ve etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olan, eğilimleri öngörmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi olarak hizmet eden ve temel araçları olarak araştırma ve sağlam ve etik iletişimi kullanan ayırt edici bir yönetim işlevidir.” (Harlow, 1976: 36).

Bu bağlamda halkla ilişkiler danışmanlığı iletişim endekslidir. Halkla ilişkiler danışmanları, bir şirketin veya kuruluşun misyonunu ve imajını kamuoyuna iletir. Bir iletişim ekibinin veya departmanının parçası olarak çalışırlar ve şirket hakkındaki bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak halka yayarlar, şirket politikaları veya hedefleri hakkında istenen mesajı ileterek ürünleri ve hizmetleri için güven oluştururlar. (“How to Become a Public Relations Consultant – Zippia”) Yeni markalar veya ürünler hakkında farkındalık yaratmak için tanıtım etkinlikleri düzenlemekten ve basın konferanslarında veya diğer kamuya açık yerlerde şirketi temsil etmekten sorumludur.

Bir bakıma, şirketin hikayesini halka anlatmakla görevlidirler. Bunu yaparken de medya araçlarını kullanırlar. Bir halkla ilişkiler danışmanının en büyük görevlerinden biri de medya ile iyi ilişkiler kurmaktır. Özellikle tanıtım kapsamında bu iyi ilişkiler çok önemlidir. Medya, halkla ilişkiler için en büyük ve en önemli araçlardan biridir. Halkla İlişkiler, kamuoyunun şirkete yönelik ilgisini, algısını ve duyarlılığını artırmada kilit rol oynar. Bunun için şirketlerin kamuoyuna karşı şeffaf bir duruş sergilemesi gerekir. Bu şeffaf duruş, halkla ilişkiler profesyonelleri tarafından medya aracılığıyla kamuoyuna aktarılır. Bu bağlamda medya ile iletişim ve geri bildirim önemlidir. Halkla ilişkiler danışmanları basın toplantıları, basın bültenleri, bültenler, broşürler, makaleler ve ürün bilgileri gibi yöntemleri kullanarak hizmet verdikleri şirketle ilgili haberlerin medyada yer almasını sağlarlar.

İtibarın oluşturulması ve yönetilmesi şirketler için en temel konulardan biridir. Şirketin hem kısa vadede hem de uzun vadede kamuoyu nezdinde saygın bir konuma sahip olmasında fayda vardır. Bu bağlamda itibar stratejisinin oluşturulması ve uygulanması Halkla İlişkilerin görevidir. Halkla İlişkiler Danışmanları, şirketin itibarının oluşturulması ve sürdürülmesi için bilgilendirme, kontrol ve tüm yönetim hizmetlerini sağlayabilir. İtibarı korumak için alınan tüm aksiyonları gözden geçirmek ve izlemek tamamen Halkla İlişkiler danışmanının işidir.

Halkla İlişkiler, pazarlama için önemli bir alandır. Bu iki alanın uyum içinde çalışması şirketin büyük miktarda kazanç sağlamasını sağlar. Bir halkla ilişkiler danışmanının hizmeti olarak kabul edilen şirket haberlerini duyurmak, ürün lansmanları için etkinlikler düzenlemek, sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak da pazarlamaya yönelik çalışmalar olmalıdır. Mesaj geliştirmek, müşteri ilişkileri kurmak, içerik pazarlaması ve marka bilinirliği üzerine çalışmak bir halkla ilişkiler danışmanının pazarlama yönetimindeki görevleri arasındadır.

Krizleri gelmeden önlemek, ancak oluşmuşsa krizi iyi yönetmek halkla ilişkiler danışmanının önemli görevlerinden biridir. Kriz yönetimi, konu yönetimi ile başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla halkla ilişkiler danışmanının hem konu yönetimi hem de kriz yönetimi konusunda uzman olması gerekir.

Halkla ilişkiler danışmanları aynı zamanda işin odağına göre satın alma kararlarını daha hızlı ve güvenilir hale getirir. Bunu medya, yatırımcılar, hükümet ve müşteriler gibi hedef kitlelerle etkili iletişim kurarak başarır. “Yatırımcı etkinliklerini yönetmek, finansal raporları ve düzenleyici başvuruları yayınlamak ve yatırımcıların, analistlerin ve medyanın sorularını ve şikayetlerini ele almak, kurumsal sosyal sorumluluk, adil rekabet, tüketicinin korunması, çalışanların korunması vb. politikaların yerine getirilmesiyle ilgili olarak markayı hükümete karşı temsil etmek, halkla ilişkiler danışmanlarının verdiği hizmetlerdir.” (Pahwa,2022)

Kaynakça:

https://www.zippia.com/

https://shubham801

https://www.feedough.com

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin