Hedef Kitlenizi Belirlediniz Mi


Yazan: Serkan Uygur

Hedef Kitlenizi Belirlediniz Mi

Dünya, heran bir değişim içindedir. Rol alanlar, bu değişimi çok süratli uygulamaktadır.

Kurallar acımasız ve strateji oyunları ile çevrilidir.

Bu stratejideki konum;

 • Liderlik,
 • Takipçilik.

Her firma, konumunu kendisi belirleyecektir.

 • Inovasyona açık olan,
 • Üreten,
 • Geliştiren.

pazarda söz sahibi olacaktır.

Diğerleri, takip etmeye devam edecektir.

Piyasada, çok ürün üreten değil, müşterisini belirlemiş olan, bu konuda anketler yapmış, yüzyüze görüş almış, istek ve ihtiyaçları tespit etmiş firmalar, pazarda en büyük potansiyele sahip olacaktır.

Bu süreç, tabi ki kısa zamanda olmayacaktır.

Süreçler, her zaman emek ve girişim gücü ister.

En önemlisi, uzun zamana yayılan bakış açısı ister.

Firmaların, yıllara varan araştırmaları, hedef kitlerini netleştirmiş olmaları sonucu uygulama ve tecrübelerini hayata geçirmesi ile işlerlik kazanacaktır.

Hedef kitle; mesajın ulaşması amaçlanan kişi, küme ya da kitledir.

Amaçlar,

 • Onu etkileyen bireysel ve grupsal faktörlerin,
 • Bireylerin demografik özelliklerinin,
 • Satınalma karar sürecini açıklayan satın alma modellerinin iletişimciler tarafından analiz edilmesi gerekmektedir.

Kampanyalarda, hedef tespiti yapılmadan ve bu kitlelere ilişkin özellikler tüm detayları ile bilinmeden atılacak her adım, çalışmaların her ileri aşamasında yanılgılara neden olacaktır.

Bilgi çağında; danışan, araştıran ve temasta bulunduğu kitleleri yakından tanıyan bir işletmenin, pazarda başarılı olacağı kesindir.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar;

Müşteriler

Hammadde ve hizmet sağlayanlar

Rakipler

Yatırımcılarve kredi sağlayanlar

Düzenleyici ve denetleyicilerYerel Yönetimler

  • Fikir Liderleri
  • Kamu Yönetimi
  • Siyasal Partiler
  • Sivil Toplum Örgütleri   (Sendika, vakıf, dernek)
  • Uluslararası Örgütler
  • Medya
 • Çalışanlar
 • Çıkar Sahipleri
  • İşletme Sahipleri ve Ortaklar
  • Bayiler
  • Toplumsal Çevre
 • Kuruluşun çevresindeki topluluk
 • Çalışanlar
 • Hammadde ve hizmet sağlayanlar
 • Banka ve yatırımcılar
 • Dağıtıcılar / Bayiler
 • Müşteriler, tüketiciler, hizmet alanlar
 • “Lokomotifler” diye adlandırılan grup.

Politikacılar, medya ve kamuoyu öncüleri

Hedef Kitle Belirlenirken, Dikkat Edilecek Faktörler;

 • Davranışlarını Etkileyen Bireysel Faktörler
 1. Demografik Faktörler
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim durumu
 • Medeni Durum
 • Meslek
 • Coğrafi yerleşim
 1. Psikolojik Faktörler
 • Gereksinim ve güdülenme
 • Öğrenme
 • Kişilik
 • Algılama
 • Tutum ve inançlar
 • Davranışlanı Etkileyen Grupsal Faktörler

1.Kültür

2.Sosyal Statü / Sınıf

3.Grup Etkileri

 • Bağlantılı gruplar
 • Özenilen gruplar
 • Rededilen gruplar
 • Kaçınılan gruplar
 • Aile
 • Danışma grupları
 • Satınalma Davranışı Modelleri
 • Ekonomik Modeller
 • Mikroekonomik Modeller
 • Psiko-ekonomik Modeller
 • Sosyo-ekonomik Modeller
 • Davranışsal Modeller
 • Öğrenme Modeli
 • Psiko-analitik Model
 • Sosyo-psikolojik Model
 • Geniş Değişken Modeller

Hedef Kitlenin Yanlış Belirlenmeinin Sonuçları;

Mali kaynaklar ve çabanın ilgisiz kişilere ulaşmak için gereksiz biçimde kullanılmasına,

Farklı yapıda gruplara uygunluğu saptanmadan aynı mesajların iletilmesine,

Zaman ve materyallerin etkin biçimde kullanılmasına neden olur.

Gelişen teknolojide ve bilgi çağında yerinizi şimdiden ayırtmak istiyorsanız, hedef kitlenizi belirleyin. Hedef kitleniz size bulunduğunuz yerden alıp daha büyük hedeflere gitmenize yardımcı olacaktır.

 

Serkan UYGUR

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin