İçeriğinize ve Kişilerinize Nasıl Kişilik Kazandırabilirsiniz?
Çeviren: Merve Aykaş

İçeriğinize ve Kişilerinize Nasıl Kişilik Kazandırabilirsiniz?

İçerik geliştirmek, hedef kitleyi düşünmenizi gerektirir. Büyük olasılıkla demografik veriler etrafında müşteri kişilikleri yaratıyorsunuz. Peki hedef kitlenizin kişiliğini göz önünde bulundurdunuz mu?

Hedef kitlenizin kişilik özelliklerini bilmek onların davranışlarını ve tercihlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir ve bu da size içerik pazarlama stratejinizi uygulamada avantaj sağlar.

Örneğin, hedef kitle son derece dikkatliyse ve verimliliğe değer veriyorsa, ürün veya hizmetinizin kolaylık ve zaman kazandıran faydalarını vurgulayan mesajlarla onları hedefleyebilirsiniz. Öte yandan, eğer hedef kitle yeni deneyimlere açıksa ve yaratıcılığa değer veriyorsa, sunduğunuz teklifin benzersiz ve yenilikçi yönlerini öne çıkarabilirsiniz.

Hedef kitlenizi kısmen kişilik özelliklerine göre hedefleyerek pazarlamanızın etkinliğini artırabilirsiniz. Uzun vadeli ilişkileri güçlendiren, müşteri memnuniyetini artıran ve benzer kişilik özelliklerini ve tercihlerini paylaşan yeni, alakalı kitlelerle bağlantı kuran daha kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturabilirsiniz.

Demografi vs. Kişilik

Demografi, daha geniş bir nüfusun yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, meslek, medeni durum ve etnik köken gibi dış özelliklerine ilişkin niceliksel bir genel bakış sağlar. Kişilik, bireyin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını tanımlayan benzersiz psikolojik özellikleri ve kalıpları ifade eder.

Kişilik türleri ve demografik bilgiler, müşteri kişiliklerinizi bilgilendirmek ve daha etkili, özel pazarlama stratejileri oluşturmanıza yardımcı olmak için tamamlayıcı şekillerde çalışabilir

demografi vs kişilik

Hedef kitlenizin kişilik türlerini nasıl belirleyebilirsiniz?

Anket ve benzeri araştırma yöntemleriyle hedef kitlenizin kişilik tiplerini değerlendirebilirsiniz. Soruların hedef kitlenizle alakalı olduğundan emin olun ve katılımı teşvik etmek için anket uzunluğunu yönetilebilir tutun. DiSC, Myers-Briggs, Insights veya Enneagram gibi kişilik değerlendirme testleri de işe yarayabilir.

Ayrıca elinizdeki verileri kullanarak hedef kitlenin kişilik tiplerini de belirleyebilirsiniz. Hedef kitlenizin genel sosyal medya etkinliğini izleyin. Paylaştıkları içeriği, etkileşim şekillerini ve tartıştıkları konuları analiz edin. Müşteri geri bildirimlerini ve etkileşimlerini analiz etmek aynı zamanda onların değerleri ve motivasyonları hakkında da fikir verebilir.

Son olarak, temsili bir örnekle birebir görüşmeler veya odak grupları gerçekleştirin. Açık uçlu sorular sorun ve katılımcıları ürününüz, hizmetiniz veya sektörünüzle ilgili düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik edin.

Bu verilerle hedef kitleniz arasındaki ortak kişilik özelliklerini belirleyebilir ve bunları farklı segmentlere ayırabilirsiniz.

Kişilik tiplerini alfabeye göre sınıflandırın.

DiSC, Insights, Myers-Briggs ve Enneagram kişilik tipleri için farklı takma adlar kullanıyor. Ayrıca farklı yönleri de ele alıyorlar. DiSC ve Insights davranış ve iletişim tarzlarını araştırırken Myers-Briggs bilişsel tercihleri ​​araştırıyor. Enneagram temel motivasyonlara ve korkulara değiniyor. İster bunlardan birini kullanın ister diğer yöntemlerden yararlanın, bulgularınızı muhtemelen aşağıdaki A, B, C ve D kişilik tipleriyle ilişkilendirebilirsiniz. Bunlar, İşe Alma Başarısına Göre 4 Kişilik Tipini Anlamak ve diğer birkaç ilgili kaynaktan geliyor.

Tip A

Rekabetçi, hırslı ve aciliyet duygusuna sahip bireyler A Tipi kişiliklerin karakteristik özelliğidir. Genellikle yüksek başarı gösterenler olarak tanımlanan bu kişiler, kişisel ve profesyonel olarak başarıya ulaşma güdüsüne sahiptirler. A Tipi bireyler genellikle sonuç odaklıdır ve kontrol ve organizasyona ihtiyaç duyarlar.

Hedeflerine odaklanma eğilimindedirler ve genellikle işkolik olarak görülürler. Genellikle sabırsızdırlar ve işler planlandığı gibi gitmediğinde kolayca hayal kırıklığına uğrayabilirler. Rekabetçi doğaları nedeniyle kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya ve kıskançlık duygusu hissetmeye de eğilimli olabilirler.

Başarılı olmaya yönelik yoğun dürtüleri, onları stres ve kaygı gibi olumsuz duygulara daha yatkın hale getirebilir. Rahatlamakta veya izin almakta zorlanabilirler ve hatta üretken olmadıklarında kendilerini suçlu hissedebilirler. A Tipi insanlar son derece hırslı, azimli ve rekabetçidir.

Her testin altındaki Tip A’ya uyan kategoriler:

 • DiSC: D — doğrudan, kontrol edici
 • Insights: Mavi
 • Myers-Briggs: ENFJ, ENFP, INFJ, INFP
 • Enneagram: Maceracı, başarılı

Tip B

Hayata yaklaşımlarında daha rahat, esnek ve rahat olma eğiliminde olan kişiler B Tipi’ni oluşturur. Daha az aciliyet duygusu, daha akışına bırakma tutumu ve daha az ihtiyaç duyma ile karakterize edilirler. A Tipi bireylere göre daha fazla kontrole sahiptir.

B Tipi kişilikler daha düşünceli ve düşünceli olma eğilimindedirler; kendileri ve ilişkileri için kaliteli zamana değer verirler. Genellikle yaratıcı, yaratıcı ve açık fikirlidirler; büyük resmi görebilir ve kalıpların dışında düşünebilirler.

A Tipi kişiliklerin aksine, B Tipi bireyler strese ve kaygıya daha az eğilimlidir. Belirsizliğe, belirsizliğe ve değişime karşı daha hoşgörülüdürler ve daha az rekabetçi ve işbirlikçidirler.

Her testin altındaki Tip B’ye uyan kategoriler:

 • DiSC: I — doğrudan, destekleyici
 • Insights: Yeşil
 • Myers-Briggs: ENTJ, ENTP, INTJ, INTP
 • Enneagram: Yardımcı, romantik

Tip C

C Tipi insanlar detay odaklı, analitik ve temkinlidir. Genellikle ayrıntılara dikkat eden mantıksal, pratik ve sistematik düşünürler olarak görülürler. Çekingen olma eğilimindedirler, harekete geçmeden önce her şeyi enine boyuna düşünmeyi tercih ederler ve içe dönük veya utangaç olarak algılanabilirler.

C Tipi kişiliğe sahip kişiler görev odaklı ve kararlı olma eğilimindedirler ve genellikle analitik becerilerini problem çözmeye uygulayabilecekleri yapılandırılmış ortamlarda iyi çalışırlar. Ayrıca işlerinde doğruluk ve kesinlik için çabalayan mükemmeliyetçi olabilirler.

İletişim açısından C Tipi bireyler diğerleri kadar ifade edici veya duygusal olmayabilir, gerçeklere bağlı kalmayı ve çatışmalardan kaçınmayı tercih edebilirler.

Her testin altındaki Tip C’ye uyan kategoriler:

 • DiSC: C — dolaylı, kontrol edici
 • Insights: Sarı
 • Myers-Briggs: ESTJ, ESFJ, ISTJ, ISFJ
 • Enneagram: İddialı, mükemmelliyetçi

Tip D

D Tipi profiline uyan bireyler endişe, kaygı ve sinirlilik gibi yüksek düzeyde olumsuz duygular yaşama eğilimindedir. Bu bireyler sıklıkla kendilerini umutsuz ve çaresiz hissederler, bu da günlük aktivitelerde motivasyon ve katılım eksikliğine yol açar. D Tipi kişiliğe sahip kişiler aynı zamanda duygularını ifade etmede zorluk yaşayabilir ve sosyal durumlardan ve etkileşimlerden kaçınarak sosyal engellemeye eğilimli olabilirler.

Araştırmalar, D Tipi kişilerin depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi zihinsel sağlık sorunlarına yakalanma riskinin arttığını gösteriyor. Ayrıca kardiyovasküler hastalık ve diğer fiziksel sağlık sorunlarının gelişme riskinin artmasıyla da bağlantılıdır.

Her testin altındaki Tip D’ye uyan kategoriler:

 • DiSC: S — dolaylı, destekleyici
 • Insights: Turuncu
 • Myers-Briggs: ESTP, ESFP, ISTP, ISFP
 • Enneagram: Barışçı, gözlemci

Hedef kitlenizin kişilik türlerini öğrendikten sonra bunları pazarlama planınıza aktarabilirsiniz.

Kişilik tiplerini pazarlamanızda nasıl kullanabilirsiniz?

Kişilerinizde kişilik türlerini kullanmak, incelikli bir pazarlama stratejisi gerektirir çünkü mesajları ve içeriği ayarlamanız gerekir. Dışadönükler için etkileşime odaklanan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun; içedönüklere derinlemesine bilgi ve düşünceli hikaye anlatımı sağlayın. Analitik bir kişi için işlevselliği ve pratikliği vurgulayan bir görsel yaratın; daha yaratıcı tipler ise estetik ve duygusal açıdan çekici bir görseli tercih edecektir.

İPUCU: Satış gücünüzü bu kişiliğe dayalı bakış açısıyla güçlendirin. Onları, müşterinin kişilik tipini gösteren ipuçlarını tanıma ve yanıtlarını buna göre uyarlama becerileriyle donatın.

Örneğin, bir fitness markası, A Tipi müşterilerine, antrenmanlarının skor tabloları ve süreli mücadeleler gibi rekabetçi yönünü vurgulayarak pazarlama yapıyor. Marka, antrenmanlarının verimliliğini (daha kısa sürede daha iyi bir antrenman) sergileyerek Tip A’nın tutkusuna hitap ediyor.

B Tipi bireyleri hedefleyen bir konaklama markası, mesajını seyahatin rahatlatıcı ve canlandırıcı yönlerine odaklayabilir ve günlük yaşamın koşuşturmasından bir mola vermenin faydalarını vurgulayabilir. Marka ayrıca kültürleri keşfetmek ve yeni deneyimler denemek gibi yaratıcı fırsatları da vurgulayabilir.

C Tipi müşterilere yönelik bir finansal planlama hizmeti pazarlaması, finansal planlama sürecinin ayrıntısına ve titizliğine vurgu yapabilir. Müşterinin analitik zihniyetine hitap etmek için veri analizi ve araçlarının kullanılması vurgulanabilir. Pazarlama mesajı aynı zamanda müşterinin içe dönüklüğüne hitap eden, iyi düşünülmüş bir mali plana sahip olmanın verdiği gönül rahatlığına da odaklanabilir.

D Tipi insanları hedef alan bir sağlıklı yaşam markası, sakinleştirici ve stres azaltıcı özelliklerini vurgulayabilir. Pazarlama mesajı, müşterinin endişelenme ve olumsuz duygular yaşama eğilimine hitap ederek kişisel bakıma ve kendine zaman ayırmaya odaklanabilir.

İşletmenizi düşündüğünüzde, içerik pazarlama ve mesajlaşma faaliyetlerinize bilgi sağlamak için kişilik türlerini nasıl kullanabilirsiniz?

Kişilik tiplerini bir araç olarak kullanın.

Hedef kitlenizin kişilik türlerini ve demografik özelliklerini anlayarak onlara ve markanıza uygun içerikleri daha iyi oluşturabilirsiniz. Ancak unutmayın, kişilik türleri bütünüyle bir strateji olarak değil, bir araç olarak işe yarar. Daha geniş içerik hedeflerinizi göz önünde bulundurarak dengeyi koruyun. Verileri düzenli olarak analiz edin, geri bildirim toplayın ve pazarlama hedeflerinize ulaşırken hedef kitlenizin ilgisini etkili bir şekilde çeken uyumlu bir içerik karışımını sürdürmek için ayarlamalar yapın.

 

 

kaynak: https://contentmarketinginstitute.com/articles/personality-content-personas/

 

 

 

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin