İçerikle Pazarlama Konferansı 2019, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Güventürk Görgülü, Hasan Başusta, Hakan Akben