Liderlik becerilerinin çalışan verimliliğini etkilediği 5 yolYazar: Kiara Miller
Çeviren: Aslı Keçeci

 

Dünya birçok lider gördü, ancak liderlik alanı karmaşık ve hileli olmaya devam ediyor. Bazıları bireylerin doğuştan lider olduğunu söylerken, diğerleri liderlerin duruma göre yükseldiğini iddia eder. Bu tartışma elbette sonsuza kadar devam edecek. Gerçek şu ki, etkili liderliğe veya lider olmaya giden açık bir yol yoktur. Liderlik matematiksel bir formülle açıklayabileceğimiz bir şey değil ama liderlik becerileri kesinlikle çalışanları ve çalışanın üretkenliğini etkiliyor. Warren Bennis’in dediği gibi “Liderlik, vizyonu gerçeğe dönüştürme kapasitesidir.”

İyi lider nedir?

İyi liderler her zaman kendilerini daha iyi hale getirmenin yollarını ararlar ve etkili liderlik bu sayede doğar. Buna ek olarak, başarılı liderler, liderliğin birçok şeyden veya başkalarının liderlik becerileri olarak adlandırdığı şeylerden etkilendiğini açıklar. Öte yandan, iş başarısı veya başarısızlığı için temel faktörler olan farklı liderlik stilleri de vardır. Otokratik liderlikten, demokratik liderliğe ve dönüşümcü liderliğe, katılımcı liderliğe kadar tüm bunlar liderlik yeterliliğini birçok yönden etkiler. Ancak, lider tipi ne olursa olsun, liderliğin sonuçları liderlik becerilerine bağlıdır. İş yerlerinde liderlik görev ve sorumlulukları her şeyi kapsar. Bir organizasyonu bozabilir veya yapabilir ve bu genellikle çalışanlar üzerindeki etkisinden kaynaklanır. Konferans Kurulu tarafından yapılan bulgular, bağlılığı olmayan çalışanların kuruluşlara yılda beş yüz elli milyar dolara varan devasa bir maliyete sahip olduğunu gösterdi. Dahası, çalışanların yaklaşık %73’ü liderliğin morallerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, liderlik becerileri, gerekli oldukları her yerde çok önemlidir.

Liderlik becerileri ve örnekleri nelerdir?

Liderlik becerileri, bir bireyin başkalarını etkilemek için gösterdiği yeteneklerdir. Bu etki çoğunlukla istenen bir yön veya sonuca yöneliktir. Liderlik becerileri yönetimde esastır ve çalışan performansı için çok önemlidir. Ayrıca çeşitli sonuçları da etkilerler ve bunlar arasında çalışan üretkenliği, yenilikçilik, ciro ve bir şirketin kârı yer alır. Çağdaş zamanlarda liderlik becerilerinden bahsettiğimizde geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Bu yelpaze empati, açık iletişim, yaratıcılık ve uyum sağlamayı içerir. Ayrıca, stratejik düşünme ve yetki verme ve akıl hocalığı yapma yeteneği de liderler için gereklidir. Bunların dışında, etkili liderlerin kaliteli kişilerarası becerilere sahip olması gerekir. Ayrıca, ilham verebilmeli ve öğrenmeye devam etme arzusuna sahip olmalıdırlar. Bu tür özelliklerle liderler, tarihlerini yazabilir ve başkalarının öğrenebileceği bir ayak izi bırakabilir. Ancak tüm bu özellikler çalışan üretkenliğini nasıl etkileyebilir? Bu makale tam olarak bunu araştırıyor ve yanıtlamayı amaçlıyor. Bu makalede, bir liderin kişisel etkinliği ile çalışan performansı arasında bir ilişki kuruyoruz.

Liderlik becerilerinin çalışan verimliliğini etkilediği 5 yol

Çalışan verimliliği, belirli bir süre boyunca bireysel bir çalışanın çıktı düzeyi olarak tanımlanabilir. Çalışanlar verimli olduğunda ve birkaç saat içinde daha fazlasını tamamlayabildiğinde çalışan üretkenliği iyidir. Bunun dışında, hammadde gibi mevcut kaynaklar en iyi şekilde kullanıldığında çalışan verimliliği ideal olarak adlandırılır. Bununla birlikte, tüm bunlar büyük ölçüde bir organizasyondaki liderliğin doğasından etkilenir. Peki, liderlik becerileri çalışanların üretkenliğini nasıl etkiler?

Etkili bir çalışma ortamı

Liderlik becerileri sadece özellikler olarak alınabilse de, bu becerilerin çoğu belirli bir liderlik tarzıyla ilişkilidir. Liderler, otokratik, otoriter, demokratik, katılımcı, dönüştürücü vb. gibi birkaç liderlik şemsiyesi altına girebilir. En yaygın kaldıraçlı liderlik stilleri, demokratik, otokratik, işlemsel ve bürokratiktir. Otokratik ve otoriter liderler, kararları kendi başlarına, yani başkalarının, özellikle de çalışanların düşüncelerini almadan alırlar. Ancak demokratik ve katılımcı liderler, başkalarının bilgi, beceri ve farklılıklarını sorgular ve dikkate alır. Genellikle çalışanların görüşlerini açıkça ifade edebilecekleri ve işlerinde kendilerini rahat hissedebilecekleri bir platform geliştirirler. Öte yandan, hizmetkar liderler başkalarının çıkarlarına odaklanır. Örneğin, ekiplerinin refahını artırırlar, onları karar alma süreçlerine dahil ederler ve bunun yanı sıra astlarıyla yetkilerini paylaşırlar. Çalışanları fikirlerini paylaşmaya teşvik eden açık iletişim de vardır. Birçok çalışma, demokratik ve etkileşimci liderlik tarzlarının çalışan performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak otokratik liderlik modelleri, çalışma ortamlarını katı hale getirdikleri için çalışan sonuçlarına zarar verir.Bununla birlikte, bazı çalışma ortamlarının bazı çalışanlar için elverişli olmayabileceği ve bu durum onların verimliliklerini doğrudan etkileyebileceği açıktır. Farklı yansıtma modelleri kullanarak sahip olduğunuz liderlik becerilerinin türü hakkında iç gözlem yapmak, zayıf alanlarınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Kendini yansıtma, çalışan performansı açısından bir lider olarak etkinliğinizi gözden geçirmenize de yardımcı olacaktır. Bu, daha iyi çalışan üretkenliği için elverişli bir çalışma ortamı oluşturabilen daha iyi liderlik becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

Örnek olan büyük liderler

Liderlik, işleri insanlar aracılığıyla halletmek veya bir şirket için kaynakları güvence altına almaktan daha fazlasıdır. Bir liderin, çalışanların sunduğu işin kalitesini denetlemesi gerektiği kadar, örnek teşkil etme unsurunun çalışan üretkenliği üzerinde büyük bir etkisi vardır. Örnek olarak liderlik etmek, çalışan verimliliğinde büyük ölçüde büyük bir fark yaratabilen çok önemli bir liderlik özelliğidir. Örneğin zaman yönetimi söz konusu olduğunda, ekiplere sizin yaptığınız gibi yapmaları için ilham verebilir ve onları motive edebilir. Büyük bir lider, iyi davranış, öz motivasyon, dayanıklılık, hesap verebilirlik ve dürüstlük örnekleri oluşturacaktır. Böyle bir lider, örgütün en samimi çalışanları tarafından bir rol model olarak görülecektir. Bununla birlikte, liderler cepheden liderlik ettiğinde çalışanlar da adım atacaktır. Büyük bir lider, ekip üyelerini şimdiye kadar bildiklerinden çok daha yetkin hale getirmenin yolu budur. Dünyanın en büyük liderleri, sadece talimat ve yönergeler vermeyenlerdir. Bunun yerine, mükemmel liderler gerekeni yapacak ve bunun nasıl uygun şekilde yapıldığını göstereceklerdir. Güçlü liderler, tüm çalışkan ekip üyeleri nesline bu şekilde ilham verir.
Ayrıca, hedefler koyan ve son teslim tarihlerini takip eden bir lider, çalışanları da aynısını yapmaya motive edebilir. Bu, uzun vadede daha iyi çalışan verimliliğine yol açar. Ancak örnek teşkil etmeyen liderler, kurallarının tam resmini gösteremez ve bu da çalışanların katılımını sınırlar. Ek olarak, örnek teşkil eden ve aynı zamanda dayanıklı olan liderler, bir kuruluşa zor zamanlarda yardımcı olabilir. Yeni kuralları uygulamak ve çalışanları bunlara uymaya ikna etmek kolay olurdu. Bu kesinlikle çalışanların moralinde ve üretkenliğinde büyük bir fark yaratabilir.

Çalışan bağlılığını artırır

Bağlılık üretkenliğin anahtarıdır, ancak liderlik becerileri ana belirleyicilerdir. Çalışanları hüsrana uğratan, küçük düşüren veya aidiyete yer vermeyen liderlik becerileri, çalışan üretkenliğini sabote eder.
Çalışanların mutlu ve üretken olabilmeleri için, çalışan ikramiyelerinin yanı sıra elverişli bir çalışma ortamının olması gerekir. Çalışan üretkenliği için bir başka önemli faktör de katılım ve işbirliğidir. Çeşitliliğe sahip bir işgücüne sahip olmak ve kapsayıcılığı teşvik ederek bundan en iyi şekilde yararlanmak çok farklı iki şeydir. Çeşitliliğe sahip bir iş gücünü meşgul tutmak için, aynı zamanda büyük bir dahil olma duygusunu teşvik etmeniz gerekir. Bir lider olarak kişisel etkinliğinizin son derece önemli olduğu yer burasıdır. Bir liderlik tarzı, görüşlerin ifade edilmesine yer sağladığında veya iş-yaşam dengesini sağladığında, çalışanların moralini yükseltir. Bunun yanı sıra terfi yolları, kariyer gelişimi ve becerilerin konuşlandırılmasını sağlayan liderlik stilleri, çalışanların üretkenliğini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, liderler ekiplerini anlamalı ve becerilerini buna göre ayarlamalıdır. Liderler, iç ekip iletişimini geliştirmeye çalışmalı ve yapıcı geri bildirim sağlamalıdır. Açık iletişim, resmi olduğu sürece bir organizasyonda çok önemlidir. Liderlerin çalışanların büyümesini, üretkenliğini ve gelişimini engelleyen boşlukları fark etmelerine yardımcı olabilir. En son istatistikler, çalışanların %38’inden fazlasının takdir edildiğini hissetmediğini, ancak %69’unun çabaları daha fazla takdir edilirse daha çok çalışacaklarını söylüyor. Bununla birlikte, herhangi bir lider, çalışanların değerlendirildiği ve performanslarını anlamalarının sağlandığı bir kültür geliştirerek geri bildirime öncelik vermelidir. Bu, düşük performans gösterenlerde bile daha iyi performansa yol açabilir.

Yaratıcılık ve inovasyon üzerindeki etkiler

Günümüzün en çok aranan iş USP’sinin inovasyon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Etkili liderler inovasyona nasıl öncülük edeceklerini bilirler. İnovasyonla ilgili riskleri almaya hazırlar ve ekiplerinde benzer bir tutum sergiliyorlar.
Kaliteli liderlik becerileri ilham verir ama aynı zamanda çalışanların yaratıcılıklarını sergilemeleri için bir platform sağlar. Risk almaya istekli olmak, çalışanların yaratıcılıklarını sergilemelerine ve daha üretken olmalarına yardımcı olabilecek temel liderlik becerilerinden biridir.Yaratıcılık genellikle yeni fikirleri gerçekleştirme ve fırsatları tanıma gücünü ifade eder. Çalışanlar işlerinde motive olduklarında daha yaratıcı olurlar. Öte yandan, yaratıcılık yeniliğe yol açabilir. Çalışanlar, çalışma moralleri yüksek ve işlerine tam anlamıyla bağlı iseler, yeni icatlar ortaya çıkarabilirler.Ancak bunun tersi de doğrudur. Katı liderlik becerileri, özellikle de otokratik liderlikle güçlendirildiğinde, yaratıcılığa hiç yer kalmayabilir veya sınırlı olabilir. Bu durumda liderler, çalışanları karar alma sürecine nadiren dahil ettikleri için iyi problem çözücüler olmayabilirler. Dönüşümcü liderlik, bir organizasyonda yaratıcılığa ve yeniliğe yer açan bir liderlik tarzıdır. Çalışanların daha yaratıcı ve yenilikçi olmalarını sağladığı için olumlu dönüşümleri de beraberinde getirebilir.

Takım zayıflıklarını emer

Hesap verebilirlik, çalışan verimliliği için sahip olunması gereken bir liderlik becerisidir. Ancak liderlerin ekip üyelerinin hatalarına karışmaktan korktukları birçok durum vardır. Bu, düşük üretkenlik için yollar yaratır.
Çalışanların mikro yönetime ihtiyacı yoktur. Ancak, lider onlardan uzaksa kolayca yönlendirilemez hale gelebilirler. Bu, yanlış iletişim, kafa karışıklığı ve düşük üretkenlik ile sonuçlanabilir. Bir lider olarak, çalışanlarınızın üretkenliğini artırmakla ilgilenin. Temel performans göstergelerini belirleyebilir ve daha akıllıca çalışmalarına yardımcı olacak üretkenlik geliştirme araçları önerebilirsiniz. Çalışanlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için belirli rollerin sorumluluğunu aldığınızdan emin olun; örneğin, elektronik tabloları güncellemek ve analiz etmek ve çalışanlara fayda sağlayabilecek ilgili kaynakları sağlamak.

Sonuç olarak

Çalışan üretkenliği, şirketin yatırım getirisi ve büyümesiyle doğrudan ilişkilidir. Çalışanlarının olağanüstü performans gösterdiği şirketler, iyi bir kamu imajının, düşük çalışan yıpranma oranının ve daha yüksek kârın tadını çıkarır. Bunun yanı sıra, bu kuruluşların sorunsuz değişim yönetimine sahip olma veya zorlu zamanlardan geçme şansı daha yüksektir.
Sonuç olarak, bir liderin uyarlanabilirliği ve daha iyi yönetimi artırmak için bir dizi liderlik becerisi kazanması gerekir. Liderler ayrıca, bir organizasyonda büyük sonuçlar elde etmek veya değişimi yönetmek için tek bir liderlik tarzını izleyebilirler. Bununla birlikte, farklı liderlik tarzlarını anlamak ve nerede düştüğünüzü keşfetmek, liderlik etkinliğinizi artırabilir.

Kaynak:

https://readwrite.com

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin