Marka rezonans modeli: Müşteri ilişkilerinin zirvesine ulaşmak mümkünYazar: Casey Schmidt
Çeviren: Sena Can

Marka rezonansı nedir? 

Marka rezonansı, bir müşterinin perakende ürün gibi markalı bir unsurla ne kadar iyi ilişki kurduğudur. Bir kişinin bir markayı ve değerlerini veya hedeflerini nasıl algıladığıdır. Müşterilerle ilişki kurmaya yardımcı olmak için marka rezonans modeli kullanılır.

Artık marka rezonansının ne olduğunu bildiğinize göre, nasıl elde edileceğini öğrenme zamanı geldi. İşte Keller Modeli’ni tanıtıyoruz. Keller Modeli aşağıdan yukarıya piramit yapısındaki aşağıdaki adımları sıralar:

-Salience (Görünürlük)

-Performance (Performans)

-Imagery (Hayal Gücü) 

-Judgments (Değerlendirmeler) 

-Feelings (Duygular) 

-Resonance (Rezonans)

Bir marka rezonansı modelinin amacı nedir? 

“İnsanların öğrendiklerinin %80’i görseldir.” -Allen Klein

Bir marka rezonansı modeli, rezonans elde etmek için gereken her adımı detaylandırır.

Bu, markalama planlamasının betimsel bir etki yaratmasına olanak tanır ve önemli hedeflere ulaşmak için görsel yönergeler sunar.

Diğer hedeflere uygun olabilecek lineer bir modelin aksine, marka rezonansı için piramit en uygunudur, çünkü bu süreç lineer değildir ve farklı geliştirme prosedürlerini içeren adımları gerektirir.

Görsel bir yapıya sahip olarak, bir marka kendi benzersiz ürün ve hizmetleri için farklı markalama hedeflerine ulaşmayı ister.

Detaylı bir örnek sağlayacağım, ancak önce rezonans piramidinin her yüzeyini ayrıntılı olarak açıklayacağım.

Dört seviye ve altı dörtgen bulunmaktadır. Dört seviye, temelde bir markayı tanımlamak için bu soruları kullanır (piramidin alt kısmından – 1. basamak – en üst kısmına doğru):

  1. Kim sizsiniz? (Kimlik)
  2. Ne hakkında? (Anlam)
  3. Siz hakkında ne? (Tepki)
  4. Siz ve ben hakkında ne? (İlişkiler)

Bu sorular markaları gelişimin her aşamasından geçirir. Bu aşamalarla ilişkilendirilen, eldeki görevi tamamlamaya yardımcı olmayı amaçlayan bir hedef bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

  1. Marka farkındalığı (Brand Awareness)
  2. Farklılaşma (Differentiation)
  3. Duygusal tepkiler (Emotional reactions)
  4. Sadakat (Loyalty)

Hadi başlayalım.

Daha önce belirtildiği gibi, model lineer değil. Ancak takip edilmesi gereken bir sıra bulunmaktadır, başlangıcı alt seviye olan ‘görünürlük’ (fark edilebilir, net, tanımlanabilir) ile yapmalıyız.

Salience (görünürlük) nedir? 

Yukarıda gördüğünüz gibi, “görünürlük” piramidin alt kısmını oluşturur. Görünürlük, bir markanın bir müşteri için ne kadar şeffaf olduğuna basitçe atıfta bulunur.

Marka görünürlüğü, bir müşterinin bir markalı ürün veya hizmet hakkında ne kadar bilgili olduğu ile ilgilidir. Benzer şekilde, bir müşteri herhangi bir markadan satın almaya karar verdiğinde, görünürlük, değerler gibi farklı faktörleri ne kadar net bir şekilde hatırlayabilecekleri konusunu ele alır.

Nasıl Elde Edilir?

 Rezonans piramidinin bu aşamasını tamamlarken dikkate almanız gereken temel şey, marka farkındalığıdır.

Hatırlarsanız, bu modelin “kim sizsiniz?” aşamasıdır ve bu soruya güçlü marka farkındalığından daha iyi bir yanıt yoktur.

Marka farkındalığı, temelde bir müşterinin belirli bir markanın özgün özellikleri gibi belirli özelliklerini ne kadar iyi tanıyabileceğidir.

Marka farkındalığını artırmak ve dolayısıyla rezonans modelinin “kim sizsiniz” aşamasını yanıtlamak için:

-Markanızı detaylı bir şekilde tanımlayın.

-İçerik üzerinde sürekli odaklanmayı sürdürün.

-İletişimde yaratıcı olun.

Marka farkındalığını ne kadar fazla oluşturursanız, nihayetinde “kim sizsiniz” sorusuna yanıt verme konusunda o kadar iyi olursunuz ki bu, görünürlüğe ulaşmanın anahtarıdır.

Performance (Performans) nedir?

“Performans” bölümü, piramidin ikinci basamağındaki iki dörtgenden biridir. Temel düzeyde, performans, bir markanın müşteri ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığına atıfta bulunur.

Bu, verimliliğin bir ölçüsüdür, ürünleri veya hizmetleri ve müşterilerin sorunları nasıl aşmalarına yardımcı oldukları ile ilgilidir.

Nasıl Elde Edilir?

“Performans” dörtgeni, piramidin ikinci basamağında yer alır, bu da modelin “ne hakkında?” aşamasında bulunur.

Performansı ve verimliliği ölçmenin en güçlü yollarından biri, bir marka ile rakipleri arasındaki referans noktasını veren farklılaşmadır.

“Performans” aşamasının hedeflerini karşılamak için aşağıdakileri yaparak marka farklılaşmasını oluşturun:

-Unutulmaz deneyimler yaratma.

-Pozitif marka değerlerini sergileme.

-Önemli marka hikayelerini anlatma.

-Marka kişilikleri oluşturma.

Farklılaşma,”ne hakkında?” aşamasına yanıt vermek için yardımcı olur, ancak unutmayın ki performans bu aşamanın sadece dörtgenlerinden biridir. Diğeri ise hayal gücüdür.

Imagery (Hayal gücü) nedir?

Hayal gücü, piramidin ikinci basamağındadır ve bu basamağı ‘performans’ ile paylaşır ve ‘ne hakkında?’ aşamasının bir parçasıdır.

Bu modelde hayal gücü, müşterinin bir markayı nasıl algıladığına atıfta bulunur.

Nasıl Elde Edilir?

Hayal gücünü, logolar ve yazı tipleri gibi şeylerle karıştırmayın, ancak bunlar onun bir parçası olabilir. Bunun yerine, hayal gücünü müşteri algısı ve marka imajı hakkında daha fazla düşünün.

Marka imajı, bir müşterinin bir marka hakkında sahip olduğu duygular türleri ile ilgilidir.

Olumlu bir marka imajı oluşturmak için aşağıdakileri yapmanız gerekecektir:

-Hedef kitleniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

-Uygun görsel unsurları kullanın.

-Kişilikleri ölçün ve doğru mesajı iletip iletemediklerini görün.

-Güçlü bir marka imajı ile bir sonraki aşama olan ‘değerlendirmeler’e geçersiniz.

Judgements (Değerlendirmeler) nedir?

‘Değerlendirmeler’, rezonans piramidinin üçüncü basamağında bulunur ve bu basamağı iki farklı dörtgen arasında böler (diğeri ‘duygular’ dörtgenidir).

Bu bağlamda ‘değerlendirmeler’, bir müşterinin bir markanın ürünü veya hizmeti hakkında yaptığı düşünceler ve kararlar grubuna atıfta bulunur.

Değerlendirmeler, müşterilerin bir ürünün kalitesi hakkındaki düşünceleri ve diğer markaların ürünlerini geride bırakma yeteneği hakkındaki düşüncelerine atıfta bulunur.

Nasıl Elde Edilir?

“Değerlendirmeler”, üçüncü basamakta yer aldığı için rezonans modelinin “siz hakkında ne?” aşamasının bir parçasıdır. Müşterileri markanız hakkında olumlu değerlendirmeler yapmaya yönlendirmek için ürünlerinizin performansını ve kalitesini geliştirmek için yeni ve benzersiz yollar belirleyin.

Bu basamağın diğer yarısı, ‘duygular’ dörtgeninden gelir.

Feelings (Duygular) nedir?

‘Duygular’, ‘değerlendirmeler’ dörtgeni ile üçüncü basamağı paylaşır ve bu nedenle rezonans modelinin ‘siz hakkında ne?’ aşamasının bir parçasıdır.

Bu bağlamda, duygular, müşterilerin bir markaya ne kadar bağlı olduklarını ifade eder.

 

Nasıl Elde Edilir?

Markalamanız aracılığıyla müşteri duygularını canlandırmanın birçok yolu vardır, ancak bir yöntem öne çıkmaktadır – marka deneyimi.

Güçlü marka deneyimleri, ilişkileri, anıları ve olumlu duyguları inşa eder. Markanızın etkili deneyimler sunmasını sağlamak için işte nasıl yapılacağı:

-Farklı insan duyularına yönelin.

-Deneyimi kişiselleştirin.

-Duygusal içerik oluşturun.

İlk üç basamağı tamamladıktan sonra sonunda rezonans aşamasına geleceksiniz.

Resonance (Rezonans) nedir?

Rezonans aşaması piramidin kesin tepesidir. Altındaki her dörtgen, marka ile müşteri arasında sağlam bir ilişki inşa etmeye doğru çalışmıştır.

Nasıl Elde Edilir?

Zaten gösterdiğimiz gibi, piramidin alt aşamalarından geçmek, rezonansı oluşturmaya yöneliktir.

Ancak bunu sürdürmek için sürdürdüğünüz şeylere odaklanın. Örneğin, marka sadakati, marka rezonansına ulaşmanın yaygın bir sonucudur. Müşteri sadakatini sürdürmek için aşağıdakileri yapın:

-Müşteri desteğine odaklanın.

-Müşteri hizmetinizi geliştirin.

-Ödül programları sunun.

-Tüketici trendlerine uyum sağlayın.

Kaynak: https://www.canto.com/blog/brand-resonance-model/

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin