Metaverse, insanların iyi, kötü ve çirkin taraflarını ortaya çıkarabilir


Yazan: The Conversation

Çeviren: Burak Gümüş

Metaverse geliyor. Tüm teknolojik yenilikler gibi, yeni fırsatlar ve yeni riskler getiriyor.

Metaverse, insanların dijital nesnelerle ve kendilerinin ve başkalarının dijital temsilleriyle etkileşime girebileceği ve bir sanal ortamdan diğerine az ya da çok serbestçe hareket edebileceği, internetin sürükleyici bir sanal gerçeklik sürümüdür. Aynı zamanda artırılmış gerçekliği, sanal ve fiziksel gerçekliklerin harmanlanmasını hem fiziksel dünyadaki insanları hem de nesneleri sanal olarak temsil ederek ve tersine sanal olan insanların fiziksel alanlara sahip olmasına olanak sağlayacak.

Sanal gerçeklik kulaklıkları veya artırılmış gerçeklik gözlükleri takarak, insanlar ortamlar ile dijital ve fiziksel arasındaki sınırların geçirgen olduğu ortamlarda sosyalleşebilecek, ibadet edebilecek ve çalışabilecekler. Metaverse’de insanlar çevrimdışı yaşamlarıyla uyum içinde anlam bulabilecek ve deneyimler yaşayabilecekler.

İnsanlar bir şeyi sevmeyi öğrendiklerinde, dijital, fiziksel veya bir kombinasyon olsun, o şeyi onlardan almak duygusal acı ve ıstıraba neden olabilir. Daha ince bir noktaya değinmek gerekirse, insanların değer verdiği şeyler, zarar vermek isteyenler tarafından sömürülebilecek güvenlik açıkları haline gelir. Kötü niyetli insanlar, metaverse’in cephaneliklerinde potansiyel bir araç olduğunu zaten belirtiyorlar.

Nebraska, Omaha’daki Ulusal Terörle Mücadele İnovasyon, Teknoloji ve Eğitim Merkezi’ndeki terörizm araştırmacıları olarak, metaverse için potansiyel bir karanlık taraf görüyoruz. Halen yapım aşamasında olmasına rağmen, evrimi aşırılık yanlılarının korku, tehdit ve zorlama yoluyla etki göstermeleri için yeni yollar vaat ediyor. Kötü niyetli yaratıcılık ve yenilikçilik konusundaki araştırmamız göz önüne alındığında, metaverse’in terörist faaliyet için yeni bir alan haline gelme potansiyeli var

Açık olmak gerekirse, metaverse’e bir kavram olarak karşı çıkmıyoruz ve aslında insani gelişme potansiyeli konusunda heyecanlıyız. Ancak, metaverse’in yükselişinin yeni güvenlik açıkları açacağına ve bunları kullanmak için yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Kapsamlı olmasa da metaverse’in terörle ve şiddet içeren aşırılıkçılıkla mücadele çabalarını karmaşıklaştırmasının üç yolu var.

-İstihdam

Birincisi, çevrimiçi işe alım ve katılım, modern aşırılığın ayırt edici özellikleridir ve metaverse, insanların buluşmasını kolaylaştırarak bu kapasiteyi genişletmekle tehdit etmektedir. Bugün, Yemin Koruyucularının kurucusu Stewart Rhodes’un ne söyleyeceğini duymakla ilgilenen biri, hükümet karşıtı ideolojisi hakkında bir makale okuyabilir veya takipçileriyle yaklaşan sıkıyönetim hakkında konuştuğu bir videoyu izleyebilir. Yarın, yapay zekâ ve artırılmış gerçekliği metaverse’de harmanlayarak, Rhodes veya yapay zekâ standı, herhangi bir sayıda potansiyel takipçiyle sanal bir park bankında oturabilecek ve onları geleceğin vizyonlarıyla cezbedebilecek.

Benzer şekilde, dirilen bir bin Ladin, sanal bir gül bahçesinde veya konferans salonunda potansiyel takipçilerle buluşabilirdi. Ortaya çıkan metaverse, aşırılık yanlısı liderlere sanal ideolojik ve sosyal toplulukları kurma ve sürdürme konusunda yeni bir yetenek ve saflarını ve etki alanlarını genişletmenin güçlü, bozulması zor yollarını sunuyor.

-Koordinasyon

İkincisi, metaverse, dağınık bir üyelik genelinde imha eylemlerini koordine etmek, planlamak ve yürütmek için yeni yollar sunar. Başkent’e saldırı mı? Yeterli keşif ve bilgi toplama ile aşırılık yanlısı liderler, herhangi bir fiziksel binanın temsillerini içeren sanal ortamlar yaratabilir ve bu da üyelerin kilit hedeflere giden rotalarda yürümelerini sağlar.

Üyeler uygulanabilir ve verimli yolları öğrenebilir, bazıları engellenirse alternatif yolları koordine edebilir ve sürprizler ortaya çıkarsa birden fazla acil durum planı oluşturabilirler. Fiziksel dünyada bir saldırı gerçekleştirirken, sanal oklar gibi artırılmış gerçeklik nesneleri şiddetli aşırılık yanlılarına rehberlik etmeye ve işaretli hedefleri belirlemeye yardımcı olabilir.

Şiddetli aşırılık yanlıları oturma odalarından, bodrumlarından veya arka bahçelerinden komplo kurabilirler hepsi sosyal bağlantılar kurarken ve akranlarına güvenirken ve hepsi de seçtikleri dijital avatar biçiminde başkalarına görünürken. Aşırılık yanlısı liderler fiziksel dünyada eylem için emir verdiklerinde, bu grupların zamanlarından dolayı bugünün aşırılık yanlısı gruplarından daha hazırlıklı olmaları muhtemeldir.

Yeni hedefler

Son olarak, yeni sanal ve karma gerçeklik alanları ile yeni hedefler için potansiyel ortaya çıkıyor. Tıpkı gerçek dünyada binalara, olaylara ve insanlara zarar verilebileceği gibi, sanal dünyada da aynı saldırıya uğrayabilir. Sinagoglardaki gamalı haçları, bankacılık, alışveriş ve iş gibi gerçek hayattaki faaliyetlerin aksamalarını ve kamusal olayların bozulmasını hayal edin.

Sanal alanda oluşturulan ve barındırılan bir 9/11 anma töreni, örneğin, ikiz kulelerin düşmesini yeniden canlandırabilecek şiddetli aşırılık yanlıları için cazip bir hedef olacaktır. Bir metaverse düğünü, çiftin dini veya cinsiyetli eşleşmesini onaylamayan saldırganlar tarafından bozulabilir. Bu eylemler psikolojik bir zarar alır ve gerçek dünyaya zarar verir.

Bu harmanlanmış sanal ve fiziksel dünyanın tehditlerini, gerçek olmadığını ve dolayısıyla önemsiz olduğunu iddia ederek reddetmek kolay olabilir. Ancak Nike sanal ayakkabı satmaya hazırlanırken, metaverse’de harcanacak gerçek parayı tanımak kritik önem taşıyor. Gerçek parayla gerçek işler gelir ve gerçek işlerle gerçek geçim kaynaklarını kaybetme potansiyeli gelir.

Artırılmış veya sanal gerçeklik işini yok etmek, bireyin gerçek finansal kayıplara maruz kaldığı anlamına gelir. Fiziksel yerler gibi, sanal alanlar da özenle tasarlanabilir ve tasarlanabilir, daha sonra insanların zaman ve yaratıcılık geliştirmeye yatırım yaptıkları şeylere sahip oldukları önemi taşır. Ayrıca, teknoloji insanların günlük yaşamlarına daha küçük ve daha entegre hale geldikçe, metaverse’i basitçe kapatma ve zararı görmezden gelme yeteneği daha zor hale gelebilir.

O zaman ortaya çıkan bu tehdit ve güvenlik açıklarıyla nasıl yüzleşilir? Şirketlerin nefret ya da şiddete izin verilmeyeceğini ya da aşırılığa karışan bireylerin sanal alanlarından tespit edilip yasaklanacağını öne sürmeleri mantıklıdır. Facebook, İnstagram ve WhatsApp platformlarında Meta’nın tehlikeli davranışlarıyla ilgili açıklamalar ışığında, bu tür taahhütleri destekliyoruz ancak bunların güvenilir olduğuna kuşkuyla yaklaşıyoruz.

Her ne kadar tam teşekküllü bir metaverse’nin gelişi hala birkaç yıl olsa da metaverse’in yarattığı potansiyel tehditler bugün akademik araştırmacılar, metaverse’i geliştirenler ve toplumu korumakla görevli olanlar da dahil olmak üzere birçok çeşitli insan grubu için bir tehdittir.

 

 

kaynak: www.thenextweb.com

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin