Modern pazarlama yönetimi – Retro pazarlama


Yazan: Serkan Uygur

Retro pazarlama geçmişi özleyen tüketicileri, özledikleri mekânların ve ürünlerin sıcaklığına kavuştururken, diğer taraftan da bu duyguları, o zamanı yaşamamış genç kuşaklara aktarmaktadır.

Antikalar, mücevherler, oyuncaklar, kitaplar ve arabalar nostaljik duygular yaratabilecek eşyalardır.

Tüketim dünyasında, hem tüketiciye hem de pazarlamacıya kazandıran ve kaybolanların yerine ortak bir değer silsilesi oluşturarak onları birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmektedir.

  • Kişisel nostalji,
  • Toplumsal nostaljidir.

Kişisel nostalji, kişinin kendi deneyimlediklerini yansıtmakta, onun beğeni ve tercihleriyle örtüşmektedir.

Toplumsal nostalji, toplumun genel hafızasında önemli yer edinmiş, ilgi görmüş, hatırlandığında belirli bir anlam ve değer ifade eden durumlardır.

Nostalji, özellikle ürün yönetimi içinde reklam yoluyla duygusal tepki oluşturan temalar, müzik ve eğlence etkilerini katarak pazarlamacıların dikkatini çekmiştir.

Nostaljiyi oluşturabilmek için pazarlamacılar, tüketicilerin fantezilerini, anılarını yakalamaya çalışmaktadırlar.

Retrospektif, geriye dönük markalama;

  • Makarna firmalarının ürettiği erişteler,
  • Sabun firmalarının ürettiği geleneksel konseptli sabunlar.

Teknoloji ve bilimsel ilerlemelerle, geçmiş alışkanlıkların sentezi talep edilmektedir.

Brown, Kozinets ve Sherry retro pazarlamayla ilgili incelemelerini yapmıştır.

Retro markalamanın 4A sı ;

  • Allegory (marka hikâyesi),
  • Arcadia (idealize edilmiş marka toplumu),
  • Aura (marka özü),
  • Antinomy (marka paradoksu).

Retro Pazarlama, ilk olarak Stephen Brown tarafından ortaya atılmıştır.

Brown Retro pazarlamayı,

Bir önceki tarihsel döneme ait ürün veya hizmetin canlanması veya yeniden başlatılmasıdır.

Retro pazarlama, geçmiş döneme ait çağrışımlarla (müzik, koku, filmler, kitaplar) farklı bir pazarlama yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Duygu aktarımını sağlamak için pazarlamacılar, eskiyi canlandıran çeşitli lezzetler, markalar, simgeler, ambalajlar ve reklamlardan yararlanmaktadırlar.

Retro pazarlamanın temelinde yatan düşünce, tüketicilerin satın alma sürecinde ürünü tercih ederken ailenin, etkilenilen bir filmin veya tüketicinin hayatından bir şeylerin izlerini taşımasıdır.

Repro, eskiden güzel olan objeleri yeniden üretmektir.

Retro, reprodan farklı olarak yeni ile eskiyi birleştirmektedir.

Repro-Retro; nostaljiden başlayarak geliştirilmiş ürünleri simgelemektedir.

Pazarlama ve Satış mesleğinde, Retro pazarlaması oldukça yaygındır.

Müşteri kitlesi özel olup, belirli bir gurubu oluşturmaktadırlar.

Kendi aralarında toplanmaktalar ve farklı ülkelerde çeşitli aktiviteler gerçekleştirmektedirler.

Bazı zaman dilimlerinde markalar, kendi ürünleri içinde Retro çalışması yapıp, müşterilerine sunmaktadırlar.

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin