Pazarlama danışmanlığı nedir ne değildir?

Pazarlama danışmanlığı nedir ne değildir?

Müşteri odaklı pazarlama anlayışı ve yoğun rekabet, objektif kriterlere göre belirlenmiş pazar ve müşteri gereksinimlerine dayalı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu süreçte büyük rol oynayan pazarlama danışmanlığının ne olup ne olmadığı konusunda küçük bir rehber hazırladık.

Bize plan değil, pilav lazım!..

Süleyman Demirel'in 60'larda söylediği gibi "bize plan değil pilav lazım" ama o pilavı düzenli ve sürekli yiyebilmek için de hayaller ve planlar lazım. Acaba siz ve şirketiniz planlamaya ne kadar yakınsınız

Danışmanlık zor zanaat!

Biz Türkler fikir satın alma meselesine biraz mesafeli yaklaşırız. Çünkü ucuz olsun diye taklit fikir satın alamayız.