Pazarlama Modelinde Kullanılman Gereken 6 Neden
Yazar: Jaime Hunt

Çevirmen: Jan Reisyan

 

Pazarlama Modelinde Kullanman Gereken Altı Neden

 

Etkileşimli pazarlama iletişim ekibini dönüşümsel değişim sürecinde yönlendirmek genellikle yıllar süren ve çok yönlü bir çaba gerektiren bir durumdur – ki bu sıklıkla ürkütücü görünebilir bir hale gelebilir bu durum. Sınırlı bütçeler ve baskı altındaki personel gibi zorlukları artıran bir diğer unsur ise değişime direnç durumu olmuştur. Birçok makale, ekiplerimizin neden bildikleriyle devam et

mek isteyebileceğini ele alsa da, ortak bir vizyonun eksikliği ve hedefe ulaşmanın bir yolunu görememe yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkar. Gerçek ilerleme bu dirence sıkça yenik düşen bir durumu gözler önüne serer. Bazı üniversiteler için bu ilerleme eksikliği, hayatta kalmakla ve gelişmek arasındaki farkı belirleyebilir.

Pazarlama liderleri bu zorlukları aşmanın ve daha aydınlık bir geleceğe doğru bir yol belirlemenin yollarını düşünür iken, düşünülebilecek çözümlerden biri pazarlama olgunluk modelinin uygulanmasının artık uygulanmaya başlanmasıdır.

Bir pazarlama olgunluk modeli, departmanınızın pazarlama yetenekleri ve stratejilerinin etkinliğini ve sofistike düzeyini değerlendirmek ve ölçmek için kullanılan y

apısal bir çerçeve olarak karşımıza çıkar. Tipik olarak, bir pazarla

ma olgunluk modeli, pazarlama uygulamaları, süreçleri ve stratejileri açısından olgunluk seviyelerini temsil eden birkaç seviyeden veya aşamadan oluş

 

um göstermektedir. Bir organizasyon bu aşamalardan geçtikçe, pazarlamada daha ileri ve stratejik yaklaşımlar benimsemeye başlar. Bir pazarlama olgunluk modelinin nihai amacı, stratejik hedeflerle daha iyi uyum sağlamak, kaynakların daha etkili kullanımı, verinin daha fazla kullanımı ve genel olarak pazarlama performansının artırılmasına yol yaratılmasında gerekli durumu yaratır. Bir pazarlama olgunluk mode

 

linin takımınız için doğru çözüm olup olmadığını düşünürken, aşağıda belirtilecek olan 6 faydayı düşünmek bizim için daha iyi olacaktır.

 

 

1-Değerlendirme ve Karşılaştırma:

Bir olgunluk modeli, pazarlama çabalarınızın mevcut durumunu değerlendirmek için bir çerçeve sunar ve organizasyonunuzun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak nelere dikkat etmemiz gerektiği şekilde bize fayda sağlayacak duruma getirir. Gelecekteki aşamalarda ilerledikçe, ilerlemenizi karşılaştırabilir ve bu şekilde başarılarımızı kutlayacak bir zemin hazırlayabiliriz.

 

2-Stratejik Uyum:

Bir olgunluk modeli, marcom çabaları ile kurumunuzun genel stratejik hedefleri arasında uyum sağlamayı kolaylaştırarak takımınızın faaliyetlerinin daha geniş hedeflere nasıl katkı sağladığını anlaması ile beraber nasıl ilerleyeceğimiz hakkında da yardımcı olabilir. Ayrıca, merkezi olmayan ekipler arasındaki uyumu açıkça değerlendirmenizi olanak sağlar.

 

3-Kaynak Dağıtımı:

Nadiren bir yükseköğretim pazarlamacısı, tahsis edilen kaynakların istenilen hedeflere ulaşmak için yeterli olduğunu hisseder. Sınırlı kaynaklarla etkili tahsisat mutlaka bizim için önem arz eder. Bir olgunluk modeli, kaynakların maksimum etki için nereye yatırılması gerektiğini belirlemede bize gereken olanağı sağlayabilir bir noktaya getirerek bu şekilde daha iyi bir ilerleme sağlanabilir.

 

4-Sürekli İyileştirme:

Bir olgunluk modeli, değerlendirme, planlama, uygulama ve ölçümün döngüsel bir sürecini teşvik ederek sürekli iyileştirme kültürünü destekler ve bu şekilde daha sağlıklı ve sürekli bir ilerleme faydası sağlanmış olur.

 

5-Stakeholder İletişimi:

Bir olgunluk modeli, pazarlama çabalarının ilerlemesini üst düzey yönetim, öğretim üyeleri ve yönetim kurulu dahil çeşitli paydaşlara iletmek için basit bir şekilde yol sağlar. Olgunluk modelinde ilerlemenin gösterilmesi, pazarlama ekibinizin yeteneklerine olan güveni artırabilir ve ek kaynaklar için bir argüman yapmanıza olanak sağlayabilir. Bu yöntem bizim için artı bir ilerleme sağlayacaktır.

 

6-Profesyonel Gelişim:

Takımınız bir olgunluk modelinin farklı aşamaları boyunca çalıştıkça, değerli deneyim ve beceriler elde edilmesine olanak sağlar. Bu, üniversitenizin pazarlama çabalarına fayda sağlar ve takımınızın profesyonel gelişimine katkıda bulunur – bu da moralin artmasına ve özgüvenin inşa edilmesine yardımcı olur. Pazarlama olgunluk modeli, sürekli iyileştirmeyi arka plandan çıkarmak isteyen akıllı pazarlama liderleri için ideal çözüm olabilir. Bu son derece özelleştirilebilir stratejik bir araç, yükseköğretim pazarlamacılarının pazarlama çabalarını sistemli bir şekilde değerlendirmelerini, planlamalarını, uygulamalarını ve optimize etmelerini sağlarken büyümeyi, uyumu ve adaptabiliteyi teşvik eder.

Sonuç olarak bu 6 fayda bizim nihai amacımıza yönelik adımlarımız da ve ilerleyişimiz de gerekli olan ihtiyaçları karşılamakla beraber, bu şekilde ilerleme de daha sağlıklı ve sağlam bir ilerleyiş olacaktır. Aynı zaman da üniversitenize daha etkili ve etkileyici pazarlama stratejileri sunmamız da katkı sağlayacak bir duruma gebe olacaktır.

Kaynak: https://www.ama.org/marketing-news/six-reasons-why-higher-education-marketers-should-use-a-marketing-maturity-model/

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin