Pazarlamacılar marka deneyimi hakkında ne düşünür?


Yazan: Lindsay Kolowich

Çeviren: İrem Aktaş

Birçok organizasyon marka kimliği inşa etmenin herhangi bir iş için ne kadar kritik bir konu olduğunun farkındadır. Marka kimliği, markanızın ne söylediğini ve markanızın değerlerinin ne olduğunu içerir. Peki ama bu organizasyonlardan kaçı gerçekte markalarının sözünü tutar?

Brandworkz ve CIM tarafından marka deneyimi üzerine bir anket yapıldı ve sonuçları infografik olarak paylaşıldı. Bu infografiğe göre, dünya genelinde pazarlamacıların marka sıralaması konusunda ne hissettikleri, neden çalışanlarının marka ile uyuşmasının çok önemli olduğu, organizasyonların nerede daha çok gelişebileceği ve daha fazlasını kapsıyor.

İnfografiğe göre;

2,200 küresel pazarlamacı müşterilerine sürekli ve tutarlı bir marka deneyimi sağlamak ile ilgili zorluklarını açıkladı.

1)Şirketlerin içerisinde, marka deneyiminin gelişimine destek veriliyor fakat bu öncelik sırasına koyulmuyor

Şirketlerin %81’i deneyimin marka performansında iletişimden daha güçlendirici bir faktör olduğuna inanıyor. Aynı zamanda %52’si müşterilere sağladıkları marka deneyiminin bulundukları sektörde lider konumda olduğuna inanıyor.

2) Birçok uzman lider markanın gücünün değerini takdir etmez

Pazarlamacıların %67’si liderlerinin markanın stratejik rolünü, değerini ve potansiyelini tam anlamıyla anlamadıklarını söylüyor.

Pazarlamacıların yalnızca yarısı liderlik takımının, insan kaynaklarının, kurumsal iletişimin ve pazarlama departmanlarının birleşik bir şekilde tek bir ağızla konuştuklarını düşünüyorlar.

%43’ü ise liderliğin markanın rolü konusundaki anlayışının organizasyonun bütünleşmiş, sürekli ve tutarlı bir marka deneyimini müşterilere sağlama yeteneğini etkileyeceğinden endişe duyuyor.

3) Çalışanlar yeterince iyi bir şekilde markaya kendini yakın hissetmiyor

Çalışanların yalnızca %53’ü iş yerlerinde başarılı bir iç ve dış marka uyuşmasını gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. İç marka kültürü ve müşteri ile bire bir iletişimin olduğu marka değerleri arasında bir kopukluk var.

Ve sadece %37’si bütün çalışanların müşterilere marka sözünü nasıl sağlandığı konusunu anlamaları gerektiğine inanıyor. Organizasyonlar marka vaadinin sağlanması ile ilgili biçimlendirilmiş bir yapıya sahip değiller.

4) Müşteri deneyimi herkesin sorumluluğu olmalı

Pazarlamacıların 3/4’ünden fazlası kendi çalışanlarının, müşterilerin şirket hakkında ne düşündükleri konusuna daha fazla önem verdiğine inanıyor. Aynı zamanda şirketlerin %17’si bütün çalışanlarına müşteri deneyimini geliştirme yolları için fikir önermelerine olanak veriyor.

2/3’si pazarlama departmanı dışındaki takımlar marka deneyimini sağlamadaki rolüne dair sınırlı ya da tamamıyla bir belirginlik eksikliğine sahip olduklarına inanıyor. %72’si insan kaynaklarının müşteri deneyimi üzerinden marka vaadinin yerine getirilmesi konusunda sınırlı ya da hiç etkisi olmadığına inanıyor. Şirketlerin %68’i pazarlama dışında iç marka savunucusu ya da elçi programına sahip değil.

5) Şirketler markalarını sağlamlaştırmak için teknolojiden faydalanma konusunda başarısız

Çok az organizasyon çalışanlarının marka ile uyuşması ve markaya bağlanması için intranet ve e-posta gibi pasif platformların da ötesine geçti. Buna göre çalışanların %64’ü e-posta, %54’ü Intranet, %40’ı şirketin düzenlediği etkinlikler, %31’i marka kimliği rehberi/kitabı (brand book) ve yalnızca %6’sı marka yönetimi yazılımını kullanmakta ve bu şekilde marka ile iletişim kurmaktadır.

Sonuç olarak, marka deneyimi çalışanlarınızı marka elçileri olarak güçlendirmekle alakalıdır; iç ve dış marka uyuşması mükemmel marka deneyimine giden yolda en önemli yöntem olarak bilinir.

brand-experience-infographic

 

Kaynak: http://blog.hubspot.com

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin