Reklamcılığın beklenmedik kahramanı: Veri koruma uzmanı (DPO)


Yazan: Amy Lee Stewart

Çeviren: İlayda Aydın

Ekim 2023’te AOP ve Deloitte, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin Dijital Yayıncı Gelir Endeksi sonuçlarını açıkladı. Yayıncıların toplam geliri 2022’nin 2. çeyreğine göre %0,3 arttı, ancak çok daha ilginç olanı “çeşitli” kategorisindeki %154,8’lik büyümeydi. Bu artış, yayıncıların veriden para kazanma ve ilgi alanına dayalı kitle segmentasyonundaki büyümesinden kaynaklandı; yayıncılar, kitleleriyle kurdukları ilişkinin en değerli varlıkları olduğunu öğreniyor.

Birleşik Krallık’ta ve dünya genelinde yayıncılar hiçbir şekilde tehlikeyi atlatmış değil. Pazarı altüst eden makro değişikliklere bakmaya gerek yok: açık web, reklam harcamalarından adil pay almak için duvarlarla çevrili sitelerle mücadelesini sürdürüyor. Bu arada, dünyanın en büyük ve en köklü medya markalarından bazılarında işten çıkarmalar yaşanıyor. Press Gazette tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2023’ün ilk çeyreğinde İngiltere ve Kuzey Amerika’daki yayıncılarda en az 3.340 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi ya da duyuruldu.

Bu durum, her ikisi de sonbaharda ortaya çıkan Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere AB’den çıkan uyum mevzuatının baş döndürücü hızının yanı sıra çeşitli küresel Veri Koruma Otoriteleri ve IAB arasında devam eden tartışmalarla birleşti. Gerçekten de yayıncılar, standartların yinelemeli olarak güncellenmesini, nasıl yorumlandıklarını ve nihayetinde pratikte nasıl işlediklerini tetikleyen yaptırım eylemleriyle, veri kullanımının yoğun bir şekilde düzenlendiği ve incelendiği yeni bir norm haline geldi.

Bu tür zorluklara karşı, yayıncıların kullanıcılarla olan ilişkilerini iki katına çıkarmaları gerekiyor, ancak bunu yapmak için işlerinde kim yer alıyor? Cevap belki de beklenmedik bir kahraman: Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer).

Yayıncıların yardıma ihtiyacı var

Elbette veri koruma uzmanları, GDPR’nin beş yıl önce yürürlüğe girmesinden bu yana yayıncıların gizlilik düzenlemeleri ve standartları konusunda yollarını bulmalarına yardımcı olma konusunda hayati bir rol oynamıştır. Düzenlemelerin yarattığı riskler ile büyüme ve inovasyonu teşvik etme ihtiyacını dengelemedeki rolleri küçümsenemez. Yayıncıların markalara gelir ve değer sağlama konusunda artan bir baskı altında olduğu günümüzde, Veri Koruma Uzmanları büyümeyi destekleyen yenilikçi çözümler sunarken tüketicileri korumaya devam etmek için yeni bir fırsata sahip.

Veri Koruma Uzmanları’nın kişisel bilgileri korumak için belirlediği stratejiler ve fırsatlar, yeni gelir akışlarının önünü açabilir. Ticari ekiplerin kullanıcılarıyla daha yakın ilişkiler kurmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olurlar ve bu da reklam ortakları için daha değerli bir kitle yaratabilir.

Gerçekten de günümüz piyasasında veri koruma uzmanları boşlukta çalışmazlar; şirketin tüketicilerle irtibatını sağlayan kişiler olarak değişen medya ortamının son derece farkındadırlar. Örneğin, uygulama ekosisteminin ve bağlantılı TV alanının büyümesi, markaların tüketicileri hedefleme ve onlarla etkileşim kurma şeklini değiştiriyor. Bu arada markalar, harcanan her bir doların hem adreslenebilir hem de ölçülebilir olmasını sağlamak için büyük bir baskı altındadır. Veri koruma uzmanları gizlilik çıkarları doğrultusunda hareket eder; bu görev, şirketlerini bu gelişen pazarın ihtiyaçlarına uygun yeni, gizlilik merkezli çözümler benimsemeye teşvik etmekle tutarlıdır.

Kritik olarak, duvarlarla çevrili sitelerin sunduğu oyun kılavuzu artık açık web’de tekrarlanabilir ve yayıncıların pazarlamacıların reklam harcamalarından pazar paylarını geri almaları için büyük bir fırsat sunuyor.

Büyük teknoloji şirketleri, kullanıcılarıyla insanları daha fazla bilgi paylaşmaya teşvik eden bir değer alışverişi yaratmaya büyük yatırım yaptıkları için pastadan uzun süre orantısız miktarda pay aldılar. Üçüncü taraf tanımlayıcılara güvenmek zorunda kalmadan, markaların ulaşmak istedikleri belirli kişilere yönelik reklamları hedeflemelerine ve nihayetinde bu kampanyaların sonuçlarını ölçmelerine yardımcı olabildiler.

Bu nedenle pek çok yayıncı, kişi bazlı pazarlama bütçelerini yakalamaya başlamak için bir “kimliği doğrulanmış kullanıcı stratejisi” geliştiriyor. Birçok yayıncı için yeni bir alan olsa da, markalar medya satın alma stratejilerini geliştirdikçe işletmelerini geleceğe hazır hale getirmek için bu adımı atıyorlar.

Veri koruma uzmanları, sapla samanı birbirinden ayırarak ve gizlilik standartlarına uygun şekilde saygı gösteren kimlik çözümlerini, parmak izi gibi tüketiciler için riski artıran çözümlerden ayırt ederek bu konuda yardımcı olabilirler. Yalnızca kimliği doğrulanmış (onaylı) kimlik gibi kişisel bilgilere yönelik riski en aza indiren çözümler, bir şirketin reklam yığınının temelini oluşturmalıdır.

İleriye giden en iyi yola öncülük edin

Bir yayıncının en değerli varlığı, kullanıcılarıyla olan ilişkileridir. Kimlik doğrulaması (onayla birlikte), yayıncıların tüketici güvenini koruyabilecek yeni bir kazan-kazan reklamcılık ekosistemine dahil olmalarını sağlarken yayıncılar ve tüketiciler arasında sürekli etkileşim ve yakınlık kurulmasına yardımcı olur.

Sektör çalkantılarla mücadele ederken, güçlü ve bağımsız bir Veri koruma uzmanı, ekiplerin önemli olanın savunuculuğunu yaparak gizlilik düzenlemelerinde yol bulmalarına yardımcı olmada beklenmedik bir kaynak olabilir: bu değerli ilişkileri oluştururken ve sürdürürken tüketicilerin gizlilik beklentilerine saygı duymak.

https://www.adweek.com/media/an-unlikely-hero-of-advertising-the-data-protection-officer/#:~:text=An%20Unlikely%20Hero%20of%20Advertising%3A%20The%20Data%20Protection%20Officer

 

 

 

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin