Pazarlama sözlüğü S-Ş-T-U-Ü

Ne okuyacaksınız X

A’dan Z’ye içerikle pazarlama kavramlarının ayrıntılı açıklamalarını Pazarlama 3.0’ın İçerik Pazarlama Sözlüğü’nde bulabilirsiniz.

PAZARLAMA SÖZLÜĞÜ

A-B-C •  D-E-F-G • H-I-İ-J • K-L-M-N •  O-Ö-P-R • S-Ş-T-U-Ü • V-W-X-Y-Z

S

Screaming frog: Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, tüm web sitelerinden arama ve tarama bilgilerini filtreleyen ve inceleyen bir hizmet sunar. Veriler web sitesinde sunulurken istatistiksel raporlar üretilir. Web sitesinin estetik çekiciliğini ve içeriğini geliştirmek, güvenlikle ilgili eksik sayfaları belirlemek ve çeşitli URL’ler ve uzantılar için tıklamaları ve konum bilgilerini toplamaya yardımcı olur.

SEM (Search Engine Marketing): Arama motoru pazarlama- Bir web sitesinin arama motoru sonuç sayfalarındaki varlığını iyileştirmeye yönelik dijital bir pazarlama yöntemidir.

Sender rating: Gönderen puanı- Her gönderen posta sunucusu IP adresi için 0-100 arasında bir itibar derecesi, bir e-posta pazarlama kelimesidir. E-postalarınızla ne yapacağınızı seçmeden önce, posta sunucuları gönderen puanınıza bakar. 90 veya daha yüksek bir puan kabul edilebilir.

SEO (Search Engine Optimization): Arama motoru optimizasyonu- Web sitelerin arama motorlarında görünürlüğünü artırmak için yapılan çalışmaların tamamını ifade eder. SEO uzmanları web sitesinde yapılacak önlemleri iki şekilde analiz eder: site içi SEO ve site dışı SEO. SEO yardımı İnternet trafiğini artırır, size daha fazla görünürlük sağlar, daha fazla güvenilirlik ve prestij verir, marka bilinirliğini artırır ve en önemlisi, araştırma yapan kitlenin kullandığı alan olmayı sağlar.

Seo Text: Seo metinleri- Arama motoru optimizasyon stratejilerinden yararlanan bir web sitesindeki herhangi bir metin biçimine SEO metni denir. Ayrıca, PDF’ler ve e-Kitaplar gibi arama motorları için optimize edilmiş materyal içeren belgeleri de içerir. Metin, arama motoru sonuç sayfalarında üst sıralarda yer almak için sık sık anahtar kelimeler ve ifadelerle optimize edilir, ancak Google gibi arama motorlarındaki konumunu iyileştirmek için metin boyunca daha fazla SEO taktiği kullanılabilir. En yaygın SEO metinleri arasında web sitesi içeriği ve blog içerikleri bulunur.

SERP: Arama motoru sonuçları sayfası- Bir kullanıcı bir arama motoruna bir arama sorgusu yazdığında, bu, aldıkları sonuçların listesidir. Hem ücretli hem de doğal arama sonuçlarını içerebilir.

Service level agreement (SLA): Servis seviyesi anlaşması- SLA, bir şirketin satış ve pazarlama ekipleri arasında, pazarlama için satış beklentilerini belirleyen ve bunun tersi olan bir sözleşmedir. Pazarlama SLA’sı, Satış’ın Pazarlama’nın pazarlama için sahip olduğu olası satış ve müşteri adaylarının sayısıyla ilgili beklentilerine ne kadar yakından ve sıklıkla bağlı kalacağını belirler.

Social marketing: Sosyal pazarlama- Sosyal pazarlama, hem bireylerin hem de bir bütün olarak toplumun yararına insanların davranışlarını değiştirmeye veya sürdürmeye çalışan faaliyetler yaratma stratejisidir.

Social media marketing: Sosyal medya pazarlaması- İnternet sitelerinde sergilenen ürün veya hizmetlerin tanıtımlarının sosyal ağlar (Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus vs.) kullanılarak yapılmasıdır.Günümüzde artan sosyal ağ kullanımı, bu alanda yapılan pazarlama çalışmalarının daha çok insana hitap etmesi ve bu mecraların aktif kullanımı işletmeler için büyük avantaj oluşturmaktadır.

Social media optimization (SMO): Sosyal medya optimizasyonu- Tamamı sosyal medya profillerini daha görünür kılmak için tasarlanmış yazılımlardır.

Storytelling: Hikaye anlatma- Bir anlatıyı anlatma eylemi hikaye anlatımı olarak bilinir. Basılı, video, resim, canlı performans ve diğer ortamların tümü hikaye anlatmak için kullanılabilir. Bir dizi olayı anlatan ve izleyicinin öğrenmesini mümkün kılan herhangi bir anlatıya hikaye anlatımı denir. Hikaye anlatımı oldukça başarılı bir pazarlama taktiğidir. Bir masal yaratma amacı, pazarlama için kullanıldığında geleneksel taktiklerden önemli ölçüde farklıdır. Öte yandan bir pazarlama hikayesi, izleyiciyi bir tür harekete geçmeye zorlamak için hikaye anlatımını kullanır.

SWOT analysis: Swot analizi- Sizin ve şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmenize, fırsatları belirlemenize ve potansiyel tehditleri tespit etmenize yardımcı olabilecek bir stratejidir. SWOT; Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bireysel veya kurumsal olarak bu analizi gerçekleştirmek için her noktayı ayrı ayrı değerlendirecek sorular sorulmalıdır. 

Güçlü yönleri (S) belirlemek için, 

Başkalarının sahip olmadığı ne gibi avantajlara sahipsiniz? 

Diğerlerine göre daha başarılı olduğunuz şeyler neler?

Yeni ürün ve stratejileri geliştirebiliyor musunuz?

İşletmenin sahip olduğu avantajlar nelerdir?

Zayıf Yönleri (W) belirlemek için,

İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve bu nedenle kaçındığınız işler neler?

Kötü iş alışkanlıklarınız var mı? 

Rakipleriniz hangi yönlerinizi zayıf görüyor?

Fırsatları (O) belirlemek için,

İşi kolaylaştıracak yeni teknolojiler var mı?

Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler neler?

Rakiplerimin yapmakta zorlandığı şeyleri, kendi avantajıma nasıl çevirebilirim?

Tehditleri (T) belirlemek için,

İşletmede ne gibi engellerle karşılaşıyorum? 

Mevcut ve potansiyel rakiplerim kimler? Ne yapıyorlar?

Zayıf yönlerinizden herhangi bir tanesi ciddi anlamda işinizi tehdit ediyor mu?

 

T

Text optimization: Metin optimizasyonu- Bir web sitesinin metnini Google ve diğer arama motorları için geliştirme tekniği, metin optimizasyonu olarak bilinir. Yazının orijinal olması, optimize edilebilmesi için okuyucu değeri sağlamalı, sorunları ele almalı ve daha fazlasını yapmalıdır. Bir web sitesindeki metin, mevcut materyali değiştirerek veya metni sıfırdan yeniden yazarak optimize edilebilir. Metin optimizasyonu web sitesinin SEO’sunu etkiler.Doğru SEO teknikleriyle bir web sitesi arama motoru sonuç sayfasında daha yukarıda görünür. Kullanıcıların yüzde 70’inden fazlası, Google’ın ilk sayfasındaki bir sonuca tıklıyor. Bu kullanıcıların büyük bir kısmı ilk birkaç sonuçtan birini tıklar ve sayfanın alt kısmı en az tıklamayı alır.

Time series analysis: Zaman serileri analizi- Geçmişten gelen bilgileri kullanarak geleceği tahmin eden istatistiksel bir yaklaşım.

Traditional media: Geleneksel medya- Televizyon,radyo, gazete ve dergiler gibi interaktif iletişim kuran kitle iletişim araçlarının tümüne verilen addır.Geleneksel medyada maliyetler sosyal medyaya göre daha yüksektir çünkü profesyonel çalışmalar yapılması gerekir.Geleneksel medya araçları sıkı denetlendiği için yanlış bilgilere yer verilmez aynı zamanda farklı türden içerikler bulundurmaz yalnızca fotoğraf, ses, yazılı metinler üzerinden iletişim kurmak mümkündür.

Typing pool: Sekreterlik / Yazma havuzu- Yazarak hizmet veren bireylerden oluşan bir ekiptir. Çeşitli ofis çalışanlarına yardım eden bir sekreter ekibinden oluşabilir veya çevrimiçi yazma uzmanlarından oluşan bir ekip olabilir. Hizmetler, telefonlara cevap vermek ve randevuları planlamak gibi daha geleneksel sekreterlik görevlerinin yanı sıra, el yazısı notları yazmayı, ses ve videoyu deşifre etmeyi, orijinal metinleri oluşturmayı ve düzenlemeyi de içerebilir.

 

U

Unique content: Benzersiz içerik- Web’deki diğer herhangi bir içerikten tamamen farklı olması amaçlanan çevrimiçi materyal, benzersiz içerik olarak adlandırılır. Bu tür materyaller, arama motoru optimizasyonunu (SEO) iyileştirebileceğinden üretilmelidir. Yinelenen içerik ise çevrimiçi olarak kelimesi kelimesine tekrarlanan yazılardır. Yinelenen materyal, orijinal içeriğe kıyasla SEO açısından düşük ücretler alır.

Unique Visitor: Tekil ziyaretçi- Raporlama döneminde bir web sitesini en az bir kez ziyaret eden bir kişi, web analitiğinde tekil ziyaretçi olarak anılır. Raporlama döneminde, her ziyaretçi için web sitesine yalnızca bir ziyaret kaydedilir. Aynı IP adresinden yapılan birkaç ziyaret bile yalnızca bir ziyaretçi olarak sayılır. Kullanıcılar siteyi ne sıklıkta ziyaret ederse etsin, hiçbir şey değişmez.

URL parameters: URL parametresi- URL aracılığıyla tıklamayla ilgili bilgileri aktarmanın bir yolu. URL parametrelerinde bir anahtar ve bir değer bulunur ve bunlar eşittir sembolüyle (=) ve “ve” (&) yoluyla bağlanır. Bir URL’deki ilk argüman her zaman soru işaretinden sonra gelir. URL parametreleri içerik değiştiren ve izlenme parametreleri olarak iki çeşide ayrılır.

User Experience (UX): Kullanıcı deneyimi- Marka farkındalığı kullanıcı deneyimi, bir müşterinin keşif, seçim, kullanım ve hatta marka desteği de dahil olmak üzere belirli bir firma ile tüm etkileşimini içerir. Mükemmel müşteri hizmeti sunmak için kendinizi bir müşteri olarak görmelisiniz.

User generated content: Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik- Bazen UGC olarak da bilinen kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, normal kullanıcılar tarafından üretilen içeriktir. Buna karşılık, pazarlamacılar ve şirketler kendi içeriklerini üretirler. Makaleler, resimler, videolar ve incelemelerin tümü olası eklemelerdir. UGC ile etkileşimde bulunmak bir pazarlama taktiği olarak kullanılabilir, ancak aynı zamanda bir mal veya hizmetin aşırı derecede olumsuz çevrimiçi incelemeler alması gibi geri tepme riski de vardır. İşletmeler, UGC yaratıcılarından yararlanarak para kazanabilir.

User interface (UI): Kullanıcı arabirimi- Kullanıcılara bir donanım veya yazılım parçası üzerinde kontrol sağlayan bir kullanıcı arabirimi stili. İyi bir kullanıcı arayüzü, kullanıcının yazılım ve donanımla kolay bir şekilde etkileşime girmesine izin vererek, kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Arayüzün en temel bileşenleri menü çubuğu, araç çubuğu, pencereler ve düğmelerdir.

UTM tracking: UTM izleme- Bir web URL’sinin sonuna küçük bilgiler ekleme uygulaması, işletmelerin çevrimiçi trafiği ölçmesine olanak tanır. UTM kodu, Google Analytics içinde ele alınabilen bir özelliktir. Şirketlerin hangi etkinliklerin ziyaretçileri web sitelerine geri getirdiğini görmelerine yardımcı olmak için UTM’ler sosyal medya gönderileri, e-postalar ve hatta diğer web siteleriyle bağlantılı olabilir.

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin