Yapay Zekayı Kucaklamak: Her Pazarlamacının Bilmesi Gereken En İyi Yapay Zeka Pazarlama Araçları
Yapay Zeka (AI) ve Yapay Zeka Pazarlama Araçları günümüz pazarında moda sözcüklerdir. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi ve yapay zeka alanına yeni gelişmeler getirmesiyle birlikte, pazarlamacıların sektörde olup bitenler hakkında güncel bilgileri alması zorunlu hale geldi.

Pazarlama her zaman gelişmeye devam eden bir oyun olduğundan , yapay zekanın pazarlama alanına dahil edilmesinden bu yana pazarlamacıların hayatları daha da zorlu hale geldi. Bu, pazarlamacıların oyunda zirvede kalabilmek için yeni beceriler öğretmesinin önemli bir nedeni olmuştur .

1. İletişim Yapay Zeka Araçları

Yapay zeka pazarlama araçları, müşteri verilerini toplama, bunları gereksinimlerinize göre ayırma ve size geniş bilgi sağlama konusunda en iyi arkadaşınız olsa da müşteriyle bağlantı kuramaz. Muazzam miktarda veri, yalnızca hedef kitleyle iletişim kuracak iletişim becerilerine sahipseniz yararlı olacaktır.

Dedikleri gibi, harika markalar sadece verimlilik üzerine değil, müşteriyle bağlantı üzerine kuruludur.

 1. Chatbot Platformları (örneğin, ManyChat, Drift): Yapay zeka sohbet robotları, dijital pazarlamada müşteri etkileşiminde devrim yarattı . Bu platformlar, web sitenizde veya sosyal medya kanallarınızda müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kuran botlar oluşturmanıza olanak tanır. Soruları yanıtlayabilir, kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir ve temel müşteri hizmetleri görevlerini yerine getirebilirler. Bu doğrudan iletişim hattı, müşterilere anında yardım ve özel etkileşimler sunarak onlarla daha güçlü bir bağlantı kurulmasına yardımcı olur.
 2. Yapay Zeka Destekli E-posta Kişiselleştirme Araçları (ör. Persado, Phrasee): Bu araçlar, her alıcıda yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş e-posta içeriği oluşturmak için yapay zekayı kullanır. Yanıt alma olasılığı daha yüksek e-postalar oluşturmak için geçmiş satın alma davranışı, göz atma geçmişi ve etkileşim oranları gibi veri noktalarını analiz ederler . Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı içerik sunan bu araçlar, hedef kitleyle daha anlamlı bir bağlantı kurulmasına, açılma oranlarının iyileştirilmesine ve müşteri sadakatinin artırılmasına yardımcı olur.
 3. Ses ve Duyarlılık Analizi Araçları (örn. Chorus.ai, Gong.io): Bu araçlar, satış çağrılarında veya müşteri desteğinde müşterilerle olan sesli etkileşimleri analiz etmek için yapay zekayı kullanır. Ton, tempo ve duygu nüanslarını yakalayarak müşterinin duyguları ve tepkileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilirler. Bu bilgi, müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve iletişim stratejilerini buna göre uyarlamak için çok önemlidir. Pazarlamacılar bu etkileşimleri analiz ederek iletişimlerindeki iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve hedef kitleleriyle duygusal düzeyde gerçekten bağlantı kurduklarından emin olabilirler.

Bu yapay zeka pazarlama araçlarını iletişim stratejinize dahil etmek , Raviv Turner’ın bahsettiği temel sosyal becerileri tamamlayarak müşterilerle daha derin bir düzeyde bağlantı kurma yeteneğinizi önemli ölçüde artırabilir. Bu araçlar iletişim süreçlerini kolaylaştırır ve etkileşimleri iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılabilecek bilgiler sağlayarak her müşterinin değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar.

2. Nitel Yapay Zeka Pazarlama Araçları

Günümüzün yapay zekanın hakim olduğu günümüzde bir pazarlamacının öğretmesi gereken en temel beceri müşteri gibi düşünmektir. Pazarlamacılar, müşterinin potansiyel müşteriden ilgili alıcıya, oradan da tekrar müşteriye gitmesinin nasıl bir şey olduğunu düşünmelidir .

Yapay zeka bu konuda harika bir arkadaş olabilir, ancak yalnızca onu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız. Müşterileriniz hakkında işletmeyle etkileşim noktaları, sizinle birlikteyken sorun yaşadıkları noktalar, satış temsilcilerinizle etkileşim ve iletişim gibi verileri toplamak için botları ve yapay zeka teknolojisini kullanabilirsiniz.

Ancak bu verileri nasıl kullanacağınız önemli kısımdır. Bu nedenle nitel araştırmaya yönelik bir yetenek geliştirmeniz gerekiyor. Müşterilerinizle konuşmaya ve onların ihtiyaçlarını incelemeye zaman ayırın . Müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin ayakkabılarına girme şansını arayın .

Pazarlamanın niteliksel araştırma yönünü geliştirmek için çeşitli yapay zeka pazarlama araçları, müşteri davranışı ve tercihlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sağlayabilir. Pazarlamacılar için çok değerli olabilecek, nitel araştırmalar için özel olarak tasarlanmış üç yapay zeka aracını burada bulabilirsiniz:

 1. Doğal Dil İşleme (NLP) Analiz Araçları (örneğin, MonkeyLearn, OpenAI’nin GPT-3’ü): Bu araçlar, pazarlamacıların müşteri duygularını, tercihlerini ve sorunlu noktalarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde insan dilini analiz etmek ve yorumlamak için tasarlanmıştır . NLP araçları, müşteri incelemelerini, sosyal medya konuşmalarını ve destek bildirimlerini işleyerek müşteri tutumlarını ve deneyimlerini kapsamlı bir şekilde görüntüleyebilir. Bu içgörü, müşterinin potansiyel müşteriden sadık savunucuya uzanan duygusal yolculuğunu anlamak için çok önemlidir.
 2. Yapay Zeka Odaklı Müşteri Yolculuğu Analitik Platformları (örneğin, Adobe Analytics, Google Analytics 360): Bu platformlar, çeşitli temas noktalarında müşteri yolculuğunu izlemek ve analiz etmek için yapay zekayı kullanır. Pazarlamacıların, müşterilerin markayla nasıl etkileşime girdiğini, onları satın almaya iten şeyin ne olduğunu ve sürtüşmeye neyin yol açabileceğini anlamalarına yardımcı olurlar. Bu araçlar, müşteri yolculuğunun ayrıntılı bir şekilde haritasını çıkararak pazarlamacıların müşterilerle empati kurmasına, iyileştirilecek alanları belirlemesine ve daha sorunsuz ve tatmin edici bir müşteri deneyimi yaratmasına olanak tanır .
 3. Yapay Zeka Destekli Niteliksel Veri Analizi Yazılımı (örneğin, MAXQDA, NVivo): Bu araç kategorisi, görüşme transkriptleri, açık uçlu anket yanıtları ve odak grup tartışmaları gibi nitel verilerin analizine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Pazarlamacıların veri temalarını, kalıplarını ve trendlerini belirlemelerine yardımcı olarak büyük hacimli niteliksel bilgilerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmeyi kolaylaştırabilirler. Bu , pazarlamacının müşterinin bakış açısını anlama ve stratejilerini buna göre uyarlama becerisini önemli ölçüde artırabilir .

Bu yapay zeka araçlarını niteliksel araştırma sürecinize entegre etmek, müşterilerinizi anlamanızı önemli ölçüde derinleştirebilir. Veri analizi sürecini kolaylaştırır ve geleneksel araştırma yöntemlerinde gözden kaçırılabilecek incelikli bilgiler sağlar. Pazarlamacılar, bu araçlardan yararlanarak gerçekten müşterilerinin ayakkabılarına girdiklerinden ve kişisel olarak yankı uyandıran stratejiler geliştirdiklerinden emin olabilirler.

En iyi 10 yapay zeka pazarlama aracı - CIO Update

3. Hız ve Doğruluk Yapay Zeka Araçları

Günümüzde pazarlama tamamen hıza dayalıdır. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam ederken, sektörü etkilemek isteyen bir pazarlamacının bu değişen trendlere ayak uydurması gerekiyor.

Bir pazarlamacı olarak pazarlama konusunda makul olmaktan daha fazlası olmanız gerekir; ayrıca bununla ilgili çeşitli alanlar hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız gerekir. Analitikleri, matematiksel terimleri ve birkaç kodlama temelini anlamak gibi beceriler zorunlu hale gelir.

Yapay zeka pazarlama araçları teknoloji startuplarında Kıdemli Stratejist olan Mike Moran’ın sözleriyle: “Pazarlama mesleğine matematikten kaçmak için sığınacak bir yer olarak giriyorsanız, bu muhtemelen bir hatadır. Rakamları kendiniz toplayan veya hesaplayan kişi siz olmasanız bile, en azından verilere dayanarak karar verme konusunda rahat olmanız gerekir.”

Hızı ve doğruluğu artıran yapay zeka araçlarından yararlanmak, hızla gelişen pazarlama alanına ayak uydurmak için çok önemlidir. Pazarlamacıların hızlı ve kesin bilgiler sunarak önde olmalarına yardımcı olabilecek üç yapay zeka aracını burada bulabilirsiniz :

 1. Gerçek Zamanlı Analiz ve Raporlama Araçları (ör. Google Analytics 4, Mixpanel): Bu platformlar, pazarlamacılara web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı veriler ve bilgiler sağlar. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla müşteri davranışının, trafik modellerinin ve dönüşüm eğilimlerinin anında analizini sunarlar. Bu veri işleme hızı, pazarlamacıların hızlı ve bilinçli kararlar almasına, stratejilerini değişen müşteri davranışlarına ve pazar eğilimlerine uyarlamasına olanak tanır .
 2. Yapay Zeka Destekli Tahmine Dayalı Analiz Araçları (örneğin, IBM Watson Studio, SAS Advanced Analytics): Bu araçlar, geçmiş verileri analiz etmek ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Müşteri davranışlarını, pazar hareketlerini ve kampanya sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin edebilirler. Bu araçlar, potansiyel fırsatlara ve risklere ilişkin öngörü sağlayarak, pazarlamacıların stratejileri daha etkili bir şekilde planlayıp yürütmesine ve çağın ilerisinde kalmasına olanak tanır.
 3. Otomatik Yapay Zeka İçerik Oluşturma Araçları (örneğin, Jasper, Writesonic): Bu araçlar, hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zekayı kullanır. Reklam metinlerinden spesifikasyonlara göre uyarlanmış blog gönderilerine kadar çeşitli içerikli hedef kitleler ve hedefler üretebilirler . Bu, içerik oluşturma sürecini hızlandırır ve mesajlaşmada tutarlılık ve doğruluk sağlayarak pazarlamacıların içerik üretiminde çıkmaza girmek yerine strateji ve yaratıcılığa odaklanmasına olanak tanır .

Pazarlamacılar, bu yapay zeka araçlarını araç setlerine dahil ederek, verileri hızlı bir şekilde işleme ve doğru, veriye dayalı kararlar alma becerilerini önemli ölçüde artırabilir. Bu teknolojiler zamandan tasarruf sağlar ve pazarlama stratejilerinin hassasiyetini artırarak pazarlamacıların hızlı ilerleyen bir sektörde çevik ve etkili kalmalarını sağlar.

4. Yapay Zeka İçerik Oluşturma Araçları

Yapay zekanın içeriği düzenleyebileceğini , en iyi blog gönderilerini toplayabileceğini ve çok daha fazlasını yapabileceğini belirten pek çok kişinin katılmadığı nokta burasıdır . Evet, tüm bunları söylerken haklısın. Ancak botların ve yapay zekanın içerik oluşturamayacağını unutmamak en iyisi olacaktır . Teknik araçlar blog yazısı yazamaz .

Bir pazarlamacı olarak hedef kitlenize neyi temsil etmek istediğinizi en iyi siz bilirsiniz. Bu nedenle içerik yazma becerisini geliştirmeniz gerekir .

Wes Marsh’a göre , “’İçerik kraldır’ onlarca yıldır ortalıkta dolaşan bir slogan ama yakın zamanda ortadan kalkmayacak. Benzersiz kitleler için alakalı içerik oluşturmak, 2020’lerde de milenyumun ilk yıllarında olduğu kadar önemli olacak.”

İçerik oluşturmada insan dokunuşunun yeri doldurulamaz olduğu doğru olsa da yapay zeka araçları, hem verimliliği hem de yaratıcılığı artırarak bu sürece önemli ölçüde yardımcı olabilir. Pazarlamacıların ilgi çekici ve alakalı içerik üretmesini destekleyebilecek yapay zeka destekli üç içerik oluşturma aracı şunlardır :

 1. Yapay Zeka Yazma Asistanları (örneğin, Jasper, Grammarly): Bu araçlar, içeriğin yazılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanır. Jasper, girilen anahtar kelimelere ve konulara dayalı olarak yaratıcı ve orijinal taslaklar oluşturabilir, bu da içerik oluşturmayı önemli ölçüde hızlandırır. Bunun tersine, Grammarly gelişmiş dilbilgisi, noktalama işaretleri ve stil düzeltmeleri sunarak içeriğin şık ve profesyonel olmasını sağlar. Bu araçlar, fikirlerin beyin fırtınası yapılmasına, içeriğin yapılandırılmasına ve nihai çıktının iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve pazarlamacıların yazının inceliklerine daha az, stratejiye daha fazla odaklanmasına olanak tanır.
 2. Yapay Zeka Odaklı SEO İçerik Optimizasyon Araçları (örneğin, Surfer SEO, Clearscope): Bu platformlar, arama motoru sonuçlarında en iyi performans gösteren içeriği analiz etmek ve içeriğinizi optimize etmek için öneriler sağlamak için yapay zekadan yararlanır. SEO sıralamalarını iyileştirebilecek alakalı anahtar kelimeler, içerik uzunluğu, yapı ve diğer unsurları önerirler . İçeriği arama motoru algoritmalarıyla uyumlu hale getiren bu araçlar, içeriğin hedef kitlede yankı bulmasını ve görünürlük ve erişim açısından iyi performans göstermesini sağlar.
 3. Otomatik Grafik Tasarım ve Video Oluşturma Araçları (örneğin, Canva, Lumen5): Canva ve Lumen5 gibi araçlar, görsel olarak çekici içerik için paha biçilmezdir. Canva, markanızla uyumlu tasarım düzenleri, renk şemaları ve tipografi önermek için yapay zekayı kullanır ve tasarım sürecini basitleştirir. Bir AI video oluşturma aracı olan Lumen5, metin içeriğini sosyal medya ve dijital pazarlama için çok önemli olan ilgi çekici video formatlarına dönüştürmeye yardımcı olur. Bu araçlar, pazarlamacıların kapsamlı tasarım becerilerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde yüksek kaliteli görsel içerik oluşturmasına olanak tanır .

Bu yapay zeka araçlarını içerik oluşturma sürecinize entegre etmek, yüksek kaliteli, ilgi çekici ve SEO dostu içerik üretme yeteneğinizi önemli ölçüde artırabilir. Pazarlamacıların teknik ve analitik kısımları verimli bir şekilde ele alırken içerik pazarlamasının yaratıcı ve stratejik yönlerine odaklanmasını sağlayan güçlü asistanlar olarak hizmet ederler .

5. Planlama ve Veri Yapay Zeka Araçları

Yapay zeka tamamen bilgi toplamak ve hacimli verileri bir araya getirmekle ilgilidir. Bu büyük resmin kurumsal hedeflerinize nasıl uyacağını düşünüyorsunuz? Sizi başarıya  götürecek nihai büyüme haritasını oluşturmak için yapay zekanın öne çıkardığı tüm parçaları nasıl kullanacaksınız ?

Bu , her pazarlamacının geliştirmesi gereken bir beceridir .

Başarılı bir iş stratejisi oluşturmak için yapay zeka ve teknolojinin çeşitli yönlerinin nasıl bir araya getirilip yönetilebileceğini anlayabilen bir pazarlamacı olmak, bir kuruluş için en büyük değer olabilir.

Söylendiği gibi, bu sadece sayıların çarpıtılmasıyla ilgili değil. Bu daha çok trendleri belirlemek, ilişkileri bulmak ve pazarlama sonuçlarını iyileştirmek için bu rakamlardan yararlanmakla ilgilidir.

Planlama ve tahmin, pazarlamada başarılı bir büyüme stratejisi için gereklidir . Yapay zeka araçları, gelişmiş analizler ve tahmine dayalı öngörüler sağlayarak bu sürece önemli ölçüde yardımcı olabilir. Pazarlamacıların stratejilerine entegre etmeyi düşünmeleri gereken planlama ve tahmin için özel olarak tasarlanmış üç yapay zeka aracını burada bulabilirsiniz :

 1. Yapay Zeka Destekli Pazar Tahmin Araçları (örneğin, Crayon, MarketMuse): Bu araçlar, pazar eğilimlerini , rakip stratejilerini ve sektördeki değişimleri analiz etmek için yapay zekayı kullanır. Crayon, çeşitli dijital kanallardaki rakiplerin faaliyetlerini takip etme ve stratejik kararları bilgilendirmek için öngörüler sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. MarketMuse ise pazar eğilimlerine ve arama motoru verilerine dayanarak içerik fırsatlarını ve boşluklarını belirlemek için yapay zekayı kullanıyor. Pazarlamacılar , gelişen pazar ortamını anlayarak daha etkili stratejiler planlayabilir ve rakiplerin önünde kalabilir.
 2. Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı (örneğin, Alteryx, RapidMiner): Bu platformlar, geçmiş verileri analiz etmek ve gelecekteki eğilimleri ve davranışları tahmin etmek için gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Müşteri davranışını, satış eğilimlerini ve hatta kampanya performansını tahmin edebilirler. Bu tahmin gücü, pazarlamacıların verilere dayalı kararlar almasına, kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis etmesine ve pazar değişikliklerini öngörmesine olanak tanıyarak stratejilerini daha dayanıklı ve uyarlanabilir hale getirir.
 3. Yapay Zeka Yeteneklerine Sahip Müşteri Veri Platformları (örneğin, Segment, Adobe Experience Platform): Bu platformlar, birden fazla kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir ve içgörüler ve modeller elde etmek için yapay zekayı kullanır. Pazarlamacıların müşteri tercihlerini, satın alma davranışlarını ve yolculuk kalıplarını anlamalarına yardımcı olabilirler . Pazarlamacılar , bu ayrıntılı müşteri istihbaratı ile stratejilerini müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getirecek ve müşteri davranışındaki gelecekteki eğilimleri tahmin edecek şekilde uyarlayabilir, müşteri deneyimini optimize edebilir ve etkileşimi ve sadakati artırabilir.

Pazarlamacılar, bu yapay zeka araçlarından yararlanarak büyük miktarda veri toplayıp analiz edebilir ve bu öngörüleri eyleme dönüştürülebilir stratejilere dönüştürebilir. Bu yaklaşım, daha kesin planlama ve tahmin yapılmasına olanak tanıyarak pazarlamacıların büyümeyi ve başarıyı artıran hedefe yönelik, etkili kampanyalar ve stratejiler oluşturmasına olanak tanır .

Çözüm

Pazarlama her zaman bir işletmenin başarısında kritik bir parametre olmuştur. İster geçmişe, ister bugüne bakın, hatta gelecekten bahsedin, pazarlamayı büyük yapan şirketlerin başarılarında büyük rol oynuyor.

Gelişen teknolojik değişiklikler , pazarlamacıların uyum sağlamak zorunda olduğu yeni teknikleri ve becerileri ortaya çıkardı . Ve buna en son eklenen yapay zekanın yükselişi oldu.

Gördüğünüz gibi bir pazarlamacı olarak yapay zekadan en iyi şekilde yararlanmak için yukarıda bahsedilen birkaç temel beceriyi öğretmeniz gerekir.

Peki siz de bu değişen trendlere uyum sağlamaya hazır mısınız? Cevabınız evet ise, devam edin; bu temel şeyleri anlayın ve pazarlama oyununda nasıl daha iyi olabileceğinizi görün.

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin