İçerik pazarlaması üretiminde neler oluyor?


Yazan: Lisa Murton Beets

Çeviren: Bilge Sevinçli

Eğer sanayi sektöründe çalışan içerik pazarlaması uzmanlarının 2020’de karşılaşabileceği en büyük zorluklardan bahsedeceğimizi düşündüyseniz yanılıyorsunuz.

Birçok sektörde çalışan içerik pazarlamacıların karşılaştığı ortak büyük sorun: geleneksel pazarlama ve satış zihniyetinin üstesinden gelmek. İmalat sanayisindeki pazarlamacılarının yarısından çoğu (yüzde 55) 2020 için bu sorunla yüzleşiyor. 2019’da ise bu oran yüzde 50. Bu sorunun iyi tarafı ise bu sektörde çalışan pazarlamacıların, hedef kitlelerine birden çok seviyedeki rollere uygun içerik oluşturma yolunda daha iyi yol almaları. 2019’da görülen en büyük sorun buydu (yüzde 68), ancak 2020 raporunda 15 puan düşerek yüzde 53’e geriledi.

Daha iyi bir sıçrama yapmak isteyen içerik pazarlaması üreticilerinin oranındaki artış epey dikkat çekici. Dokümante edilmiş bir içerik pazarlama stratejisine sahih olanların oranı 2019’da yüzde 21 düzeyindeyken, 2020’de yüzde 41’e yükselmiş durumda. Bu sayı 2016’dan bu yana belirlenen en yüksek sayı.

Şimdi rapordaki diğer içgörülere ve ayrıntılara bakalım.

İçerik pazarlaması; dışarıdan görünüm iyimser

Büyük resim üretimdeki içerik pazarlamacıları için iyi gözüküyor. Her yıl, içerik pazarlaması konusundaki başarı göstergelerinde yükselme görüyoruz. Özellikle de kuruluşlarının genel içerik pazarlama başarısı düzeyini derecelendirmelerini istiyoruz. Üreticilerin yüzde 82’si, kuruluşlarının aşırı başarılı, çok başarılı veya orta derecede başarılı olduğunu söylüyor. Yüzde 65’i ise bir yıl öncesine göre çok daha fazla ya da biraz daha başarılı olduklarını söylüyor.

Uzmanlara erişimin sağlanması ve karışıklıkların bildirilmesi

İçerik pazarlamasında başarının artmasının muhtemel nedeni, imalatçı pazarlamacılarının konu uzmanlarına erişimde daha iyi bir noktada olması. Pazarlamacıların yarısı 2019’da uzmanlara bir zorunluluk olarak başvurduğunu bildirirken, bu yıl sadece yüzde 40’ı bunu yaptı. Ancak en büyük düşüş karmaşık içeriklerin iletişimindeki zorluğun bildiriminde yaşandı. 2020 için pazarlamacıların sadece yüzde 36’sı bunu bir zorluk olarak bildirdi, 2019’da ise bu oran yüzde 63 idi. Bu iki bulgu birbiriyle ilgili. Pazarlamacılar konu uzmanlarına erişebildiklerinde karmaşık içeriği iletmek daha kolaylaşıyor.

Şirket içi takımın dışına çıkmak

Üretimdeki pazarlamacılar ayrıca yardım almak için içerik oluşturma konusunda uzmanlara yöneliyorlar. Üretim pazarlamacıların yüzde 64’ü, en az bir içerik pazarlama faaliyetini dış kaynaktan sağladıklarını bildirdi. Dış kaynak (Outsource) kullananlardan 10’da 9’u (yüzde 87) içerik yaratımını dış kaynak olarak kullanıyor, bu da onu dış kaynaklı bir faaliyet haline getiriyor.

Müşteri yolculuğuna odaklanmak

Üretim pazarlamacılarının sadece yüzde 40’ı, geleneksel satış hunisinin (satış hunisi, müşterinizin ürününüze ihtiyaç duyduğunu fark ettiği andan satın almasına kadar olan yolculuğunu görselleştirmenin basit bir yoludur.) belirttiği şekilde, müşteri yolculuğunun aşamalarına bağlı olarak organizasyonlarının her zaman / sıklıkla emek içerdiğini söylüyor. Aşamaları incelemek için ilginç bir sorun ortaya koyuyor.  Bu pazarlamacılar içeriğinin yarısını huninin tepesine, yüzde 21’ini huni ortasına yüzde 15’ini altında sergiledi. İçeriğin yaklaşık% 10’u sadakat ve marka savunuculuğunu desteklemek için geliştirilmiş.Belki de bu eşitsizlik, neden daha fazla üretici pazarlamacısının geleneksel pazarlama ve satış zihniyetinde zorlandığını açıklamaya yardımcı oluyor. Pazarlamacıların çoğu, farkındalık, ilgi oluşturmak ve daha sonraki aşamaları göz ardı etmek için içeriğe odaklanıyor, bu da genellikle satış ekibi ile ilişkilerinin zararına oluyor. Ayrıca dikkat çeken husus, üretim pazarlamacılarının yalnızca yüzde 40’ının satış hunisi boyunca içerik oluşturmaya odaklanmış olması. Oysa, pazarlamacıların yüzde 62’si kuruluşlarının, içeriği müşterinin görmek istediği yerde sunmak istediğini belirtiyor. İçeriği, alıcının yolculuğu boyunca eşlemek, bir kişinin ne zaman ve nerede görebileceği konusunda ilgili içerik sunmak için gereklidir.

İçerik pazarlaması konusunda daha fazla makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

https://contentmarketinginstitute.com/

RSS abonesi olun
Etkinliklerimizden haberdar olun
YouTube kanalımıza abone olun
Pinterest\\\
fb-share-icon
LinkedIn\\\
Share
Instagram\\\
Bizi Telegram kanalımızdan izleyin